Deník: Pozor, vánoční stromky v Ostravě k popelnicím ne. Hlídají to i strážníci

(Deník, Ostrava) S “Třemi králi” začne v ulicích měst znatelně přibývat odložených vánočních stromků. Přestože to zákon poslední roky zakazuje. V Ostravě apelují na lidi, aby stromky vozili do sběrných dvorů. Co když tak neučiní?

Už nyní lze popelnice zejména na ostravských sídlištích spatřit obložené odstrojenými vánočními stromky. A počínaje tímto víkendem po svátku Tří králů jich začne ještě přibývat. Už loni dostali lidé na srozuměnou, že v Ostravě je musejí odvézt do sběrných dvorů či jinak zlikvidovat, jejich hromadění u popelnic není dál přípustné. Loni to lidé ne vždy dodrželi, nařízení, které vstoupilo v platnost celkem v tichosti už v roce 2021, trvá i letos.

Odložené vánoční stromky

Odložené vánoční stromky

„Každý je povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným zákonem. Uvedené povinnosti není možné plnit jinak než prostřednictvím sběrných dvorů, zařízení určených k nakládání s odpady, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového způsobu sběru nebo kombinací uvedených způsobů,“ popsala mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná.

V tomto směru na obyvatele města apelují i jednotlivé obvodní radnice. „Podle vyhlášky lidé musejí stromky odvážet nejlépe do sběrných dvorů, nicméně pokud tak neučiní, samozřejmě je nenecháme v ulicích ležet a budeme je muset uklidit,“ řekla Deníku mluvčí Ostravy-Jihu Gabriela Gödelová s tím, že pokud to bude situace vyžadovat, nasadí na to radnice pracovníky svých technických služeb. „Lidé však musejí počítat s tím, že pokud budou technické služby uklízet po nezodpovědných občanech stromky, bude to na úkor jejich běžné činnosti,“ upozornila Gödelová, jež apeluje na lidi, aby dbali platných nařízení.

V centrálním ostravském obvodě téma likvidace ještě neřešili. „Radní obvodu poprvé zasednou v pondělí. Loni kolem toho byl vcelku humbuk, určitě téma probereme,“ vysvětlil starosta Petr Veselka. Stejný postup jako v nejlidnatějším ostravském obvodu už ale přijali v Mariánských Horách a Hulvákách.

Tam už loni projevili určitou shovívavost a nejinak tomu bude letos. „V prvé řadě budeme rádi, když si stromeček lidé odvezou do sběrného dvora, ale vzhledem k tomu, že ne každý tu možnost má, navíc oproti čerstvým mnohdy hodně opadávají, nebudeme neúprosní. Pokud ho odloží ke kontejnerovým stáním, naši techničtí pracovníci je ve spolupráci s OZO Ostrava odvezou,“ vysvětlil starosta Patrik Hujdus s tím, že radnice ani nebude iniciovat pokutování. „Tedy pokud stromky lidé neodloží vyloženě ‚pod okno‘, to by bylo nepřijatelné,“ dodal Hujdus.

Svozová odpadní společnost OZO Ostrava Deníku potvrdila, že bude připravená. „V případě, že lidé i přes platná nařízení vánoční stromky ke kontejnerovým stáním ve městě odloží, odvezeme je,“ ujistila mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová s tím, že nepořádek u popelnic nezůstane. „V podstatě to bude jako s odklizením kusů nábytků,“ popsala režim mluvčí OZO Ostrava.

Svoz takto „načerno“ odložených vánočních stromků stojí město nemalé peníze. „Mohly by být využity pro ochranu životního prostředí a na údržbu městské zeleně. Proto apelujeme na ekologické smýšlení našich občanů a vyzýváme je k odkládání vánočních stromků prioritně do sběrných dvorů,“ žádá jménem města mluvčí Gabriela Pokorná.

A nejde jen o prosby, povánočním hříšníkům hrozí postih. „Pokud bude Městská policie Ostrava (MPO) evidovat jednání v rozporu se zákonem o odpadech, bude postupovat tak, jak jí ukládá zákon,“ podotýká zastupující mluvčí MPO Michaela Cieslarová.

Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/likvidace-vanocnich-stromku-ostrava-vanocni-stromky.html

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]