(FOTO) Zpátky do minulosti: Vzácná návštěva v Hrabové

V sobotu 28.1. 2023 to bude přesně 18 let ode dne, kdy Ostravu-Hrabovou navštívila manželka prezidenta ČR paní Lívie Klausová. Shodou náhod jsem dnes narazil ve svém archivu na tyto dosud nezveřejněné fotky, proto si dovolím tuto událost/návštěvu připomenout.

Fotky jsou na Google Photos:

 

Dne 28. ledna 2005 navštívila náš Dětský domov manželka prezidenta ČR paní Lívie Klausová. Nenavštívila domov z pozice první dámy, ale jako zástupce Nadačního fondu manželů Klausových. Tato nadace /mimo jiné/ uvedla v roce 2004 do praxe projekt nazvaný „Startovné do života”.

Paní Klausové je problematika dětí žijících v ústavní výchově poměrně blízkou, a proto se při své nadační Činnosti zaměřila také na tyto děti, o něž je době pobytu v domově sice postaráno, ale po ukončení ústavní výchovy se musejí osamostatnit a tzv. „postavit na vlastní nohy”.

Hrabová byla poctěna návštěvou první dámy ČR, paní L. Klausovou. Na snímku s primátorem Ostravy A. Zedníkem, senátorkou L. Janáčkovou, starostou B. Rundtem a členem zastupitelstva B. Chlupatým při prohlídce naší kulturní památky kostela Sv. Kateřiny.

Hrabová byla poctěna návštěvou první dámy ČR, paní L. Klausovou. Na snímku s primátorem Ostravy A. Zedníkem, senátorkou L. Janáčkovou, starostou B. Rundtem a členem zastupitelstva B. Chlupatým při prohlídce naší kulturní památky kostela Sv. Kateřiny.

Právě toto období je pro ně nejtěžší a každá pomoc je vítaná. Program „Startovné do života” je realizován ve spolupráci s Komerční bankou a týká se dětí od 14-ti do 18-ti let. Jeho cílem je po odchodu z domova poskytnout dětem finanční částku pro překlenutí a usnadnění období, kdy se budou muset o sebe postarat samy.

Znamená to např. úhradu prvního nájmu, pokrytí životních potřeb bezprostředně po odchodu apod. Tento projekt byl dopracován ve spolupráci s řediteli dětských domovů z celé republiky, kteří se na podzim roku 2004 sešli v Lánech. Schůzky se zúčastnil i ředitel DD Hrabová p. Vladimír Lankočí a dětský domov se do projektu také úspěšně zapojil.

Paní Lívie tedy vlastně přijela na oplátku na návštěvu do domova, aby osobně poznala děti, kterých se „startovné” bude týkat, ale také všechny ostatní, kteří v domově žijí a pracují. Přestože návštěva tak významné osobnosti se neobešla bez jistých formalit a počátečního ostychu, nakonec vládla srdečná atmosféra. Děti předaly květiny a vlastnoručně vyrobené dárky. Mezi nimi i namalovaný obrázek kostelíka sv. Kateřiny, jehož podobu si paní Klausová prohlédla ještě před příchodem do dětského domova. Děti také zazpívaly a předvedly co umí. Padly oboustranné dotazy a paní Klausová si nakonec prohlédla celý domov.

Děti ji zavedly také do svých pokojů, které si při této příležitosti opravdu vzorně uklidily. O tom, že atmosféra byla srdečná, svědčí skutečnost, že původně plánovaná délka návštěvy se nakonec zdvojnásobila a paní Lívie (i se svým malým doprovodem)
odjížděla až ve večerních hodinách. Během této návštěvy tety a strejdové hojně fotografovali a obzvláště vydařené snímky by měly být brzy k nahlédnutí na internetové stránce dětského domova www.ddhrabova.logout.cz.

Anna Kurzová, soc. pracovnice DD

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]