Zpátky do minulosti: O čem psaly Hrabovské listy [01]

(Rok 1992/1993) Od sametové revoluce uběhly 3 roky, starostou byl Ing. B. Rundt, radními  B. Stárek, Ing. R. Gavlas, Ing. M. Franz a P. Balušek. Jediný tehdejší informační zdroj, Hrabovské listy,  přinesly v únoru 1993 tyto informace:

Rozpočet  městského obvodu

Příjmová  a výdajová část byla  10 907 tis. Kč, nejvyšší výdaje byly plánovány na školství ( 4 191 tis. Kč) a na údržbu  bytového  hospodářství  (2 316 tis. Kč.)  Zvýšené výdaje se plánovaly na plynofikaci (1 010 tis. Kč.). V předcházejících letech bylo již položeno potrubí  na ul. Klasná, Na Konečné a na přilehlé části ul. Paskovské.  Dne 18. 3. se uskuteční  beseda s občany o dalším postupu plynofikace. Diskuse se očekává i na téma do čeho investovat v roce 1993 a na co se v obci zaměřit.

Černí šerifové v akci

Během měsíce ledna Městská policie v Hrabové řešila 8 přestupků vyřízených blokovou pokutou, 1 přestupek proti občanskému soužití, 2 kontroly podezřelých osob, 2 osoby předvedla na protialkoholickou stanici, 4 osoby předvedla na Policii ČR.

Letos poprvé daň z nemovitosti

Tuto daň je poplatník povinen si sám vypočíst a uvést v daňovém přiznání. Daň se platí z pozemků a ze staveb. U pozemků je rozhodující jejich druh a výměra. U staveb je sazba u obytných domů a staveb, sloužících jako příslušenství 3,50 Kč/m/2, u chat a staveb pro rekreaci 3,00 Kč/m/2, u garáží 4,00 Kč/m/. Výnos daně bude příjmovou položkou rozpočtu městského obvodu.

Kominické práce

Komíny v Hrabové čistí p. Chmelíček z Vítkovic, který je rovněž oprávněnou osobou za revize nově vyvložkovaných komínů. Sazba  za vyčištění komínu na tuhá paliva je 15 Kč, za vyčištění komínu  s plynovým kotlem 21 Kč.

Valná hromada TJ Sokol Hrabová

Konala se 19.2. 1993. V evidenci  je 120 členů, do nového výboru byli zvoleni za předsedu Folta Vladimír, za členy  výboru Vojkůvka Bohumil, Konečný Václav, pro fotbalový oddíl  Vašíček Zdeněk a Střondala  Zdeněk, pro tenis Toř Petr a pro ZRTV Elbl Čestmír.

Hasiči hodnotili

Výroční valná hromada se konala 7.2. 1993, byla zhodnocena činnost v minulém roce, poukázáno na nedostatky  v operačně taktické přípravě, účasti na soutěžích, v prevenci a ve výchově mládeže. Kladně byla hodnocena kulturně společenská činnost. Ve spolupráci s ÚMOb byla dokončena oprava hasičské zbrojnice. Začaly přípravy na oslavu  100 let trvání Sboru. Doporučuje se pojištění majetku u HVP a.s., bližší informace poskytne Jaroslav Janša, starosta SDH.

Naši jubilanti

70 let: Tomašovská Jarmila, Tomašovský Lumír, Kurek Josef, Šustek Josef, Táborský Arnošt, Mrkva Jaromír, Hranický Oldřich. 75 let: Pacanová Terezie. 80 let: Stiborová Marie, Skotnicová Vlasta, Michnová Božena, Linhartová Vojtěška, Pavlíková Matylda. 85 let: Bojda Karel, Fiziová Matylda.

Autor: Vladimír Slavík, https://vladimirslavik.netstranky.cz/hrabovske-noviny/hrabova-pred-30-lety-1.html

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]