Vyjádření dopravního podniku k omezení spojů autobusových linek v Hrabové

V prosinci 2022 nám napsal šéfredaktor Hrabovských listů pan Jan Dvořák, abychom řešili omezení spojů, ke kterému na linkách (nejen) v Hrabové přistoupil Dopravní podnik města Ostravy.

Požádal jsem dopravní podnik o vyjádření a obdržel jsem následující vysvětlení:

Vážený pane místostarosto,

dovolte, abychom zareagovali na Váš podnět a zároveň se omluvili za delší časovou prodlevu s odpovědí, ke které došlo z důvodu chyby v evidenci podnětů.

Omezenými jízdními řády jsme od září 2022 reagovali na nižší obsazenost spojů MHD po pandemii, na dramatický nárůst cen paliv a energií a na problematickou situaci se zaměstnanci v řidičských profesích v celé České republice.

Situace v celé síti byla pravidelně sledována a u jednotlivých spojů byla měřena jejich obsazenost. Na základě zjištěné zvyšující se přepravní poptávky jsme ode dne změn jízdních řádů, které proběhly k 11. prosinci 2022, vrátili na autobusové lince č. 39 základní interval v dopravní špičce na 20 minut, v ranní špičce pak na interval 10 minut. Popisované intervaly na linkách obsluhujících oblast Hrabové tedy již od prosincových změn jízdních řádů neplatí.

Uvědomujeme si, že proložení linek s různými intervaly není ideální a proto současnou situaci i ve spolupráci s Koordinátorem ODIS monitorujeme a v případě zjištění závažných nedostatků budeme na situaci reagovat. Např. časové polohy linky č. 41 jsou značně přizpůsobeny návaznostem na vlakovou linku S6 ve Vratimově. Spoje autobusové linky č. 41, které končí nebo začínají na zastávce „Hrabůvka, Poliklinika“, jsou přímo spojeny s autobusovou linkou č. 27 jako průběžné, tzn. bez přestupu, nebo je mezi těmito linkami vytvořena návaznost.

Vážený pane místostarosto, děkujeme za Váš čas a zájem, který jste věnoval této problematice.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]