(FOTO) Jiří Skalský: Nové technické zázemí TJ Sokol a nová hala

Členové TJ Sokol Hrabová včele se svým výborem se dlouhodobě snaží o zkvalitnění celého areálu TJ tak, aby se stal moderním a příjemným místem nejen k provozování pravidelného organizovaného sportu představovaného fotbalovým a tenisovým oddílem, ale i rekreačního sportu neorganizovaných spoluobčanů a také k pořádání společenských akci pro širokou veřejnost.

Před mnoha lety vznikla myšlenka vybudovat novou multifunkční halu spolu s novým technickým zázemím. Přes veškerou snahu TJ se realizace této myšlenky neustále odkládala a vidina zlepšení neutěšeného stavu v areálu se neustále vzdalovala.

Fotky jsou na Google Photos:

Aktuálně se tak potýkáme s neuvěřitelnou energetickou náročností objektu technického zázemí související s jeho stářím i přímo chatrným technickým stavem.

Na základě doporučení Magistrátu města Ostravy jsme se rozhodli rozdělit celý projekt výstavby haly a technického zázemí na dvě etapy a nejprve realizovat nové technické zázemí, který by odpovídalo jak svými prostorovými možnostmi, tak i svou energetickou náročností aktuálním požadavkům. Ve druhé etapě by pak vznikla multifunkční hala.

Na projekt technické zázemí jsem získali dotaci z magistrátu a aktuálně máme k dispozici realizační dokumentaci, která nám umožňuje okamžité zahájení realizace, pokud se nám podaří zajistit její financování. Nové technické zázemí je situováno do prostoru toho stávajícího a předpokládá zachování volných prostor v areálu tak, aby nebyly nijak omezeny všechny oblíbené společenské akce typu Gulášfest, Sokolský den, Kinematograf bratří Čadíků apod.

Při tvorbě projektu technického zázemí jsme zároveň nepřestali myslet na druhou etapu, tedy na dostavbu haly. Součástí projektu tak je i prostorová studie umístění haly navazující na technické zázemí a zároveň studie možného umístění parkoviště pro tuto halu.

Studie vznikala v době, kdy jsem netušili, že naděje na vytvoření sportovně společenského centra TJ spolu s hasičskou zbrojnicí stále žije. Aktuálně tak předpokládáme, že se, kromě umístění nové haly, bude celý prostor mezi areálem TJ a ulicí Mostní řešit komplexně spolu s novou hasičskou zbrojnicí. Předpokládáme, že oba areály propojíme tak, aby mohli hasiči při tréninku plně využívat prostory TJ a případné parkoviště pro halu mělo jeden společný široký výjezd na Mostní ulici.

Tolik naše představy do budoucna. Jak bude areál v budoucnu vypadat, to bude předmětem dalších úvah a společných jednání jak s hasiči, tak i architekty a věříme, že nakonec vznikne komplex, který bude ozdobou moderní Hrabové.

Štítky: , , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]