Boj o klid, aneb protihluková vyhláška v Ostravě

Obyvatele Ostravy stále rozdělují otázky, zda sekat trávník v neděli nebo ne. Tento spor většinou naráží na problém tolerance sousedů a času na údržbu zahrady. Avšak od roku 2019 se v Ostravě uplatňuje protihluková vyhláška, která má omezit rušivé zvuky na minimum, a to nejen v centru města, ale i na okrajích jako je náš městský obvod. Tato vyhláška se vztahuje na víkendy a svátky, a to po celých 24 hodin. V průběhu pracovního týdne je zákaz v platnosti od pondělí do pátku a v sobotu v době od 20 do 22 hodin.

Mnozí občané však stále vyhlášku neznají, nebo ji nerespektují. Od městské policie jsem si vyžádal statistiky přestupků v této oblasti:

Vážený pane místostarosto,

Městská policie Ostrava neeviduje v městském obvodu Ostrava-Hrabová v období od 01.01.2022 do 26.04.2023 žádné řešené přestupky týkající se porušování OZV SMO č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

V uvedeném období jsme v městském obvodu Ostrava-Hrabová přijali jedno oznámení na nedodržování OZV SMO č. 4/2012. Dne 20.11. 2022 oznámil občan, že dochází k porušování protihlukové vyhlášky řezáním dřeva na cirkulárce. Strážníci po příjezdu na místo nezjistili protiprávní jednání.

S pozdravem

Ing. Miroslav Plaček
ředitel

Mezi hlukem zahrádek a dílen, se kterými se policie nejčastěji setkává, jsou i stížnosti na používání zábavní pyrotechniky mimo období Silvestra a Nového roku. Obyvatelé se tak musí připravit na to, že při nedodržení pravidel jim hrozí pokuty.

Existuje jen několik výjimek, mezi které patří např. průmyslová či zemědělská výroba, údržba komunikací a veřejného prostranství nebo v případě, že k nim dochází ve vzdálenosti větší než 500 metrů od nejbližší stavby určené k bydlení na území města Ostravy.

I přesto, že jsou pravidla v platnosti již několik let, stále je třeba jejich platnost připomínat, že udržování nočního klidu je důležité nejen pro zlepšení vztahů sousedů, ale také pro celkovou kvalitu života v městě. Všichni jsme povinni dodržovat pravidla a respektovat potřeby svých sousedů.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]