Hrabová: Celkové měření rychlosti na ulici Paskovská

Na ulici Paskovská v Ostravě Hrabové bylo změřeno 575 vozidel, maximální rychlost jízdy nedodrželo 15% projíždějících řidičů (87), průměrná rychlost činila 46,6 km/h, a maximální naměřená rychlost činila 79 km/h (5.5. 2023 v 15:17 hodin). Na žádost vedení MOb Ostrava-Hrabová toto měření u Městské policie Ostrava zajistil pan Martin Gurbovič a zprávu vypracoval pan Milan Přikryl, děkujeme!

Ve dnech 5.5. a 17.5. 2023 bylo provedeno městskou policií měření rychlosti informativním měřičem VIASIS, k situaci na ulici Paskovská v Ostravě Hrabové, a to na níže uvedených místech dle žádosti zástupce vedoucího příslušné oblasti. Hlavním cílem měření bylo zjištění relevantních informací o průjezdnosti vozidel po uvedené komunikaci. Měření proběhlo vždy ve směru jízdy k ulici Mostní, nejvyšší dovolená rychlost je stanovena obecnou úpravou 50 km/h, dle § 18/4 zák. 361/2000 Sb.

Graf: Celkové měření rychlosti na ulici Paskovská

Graf: Celkové měření rychlosti na ulici Paskovská

Naměřené hodnoty ulice Paskovská

  • 5.5. 2023 (pátek), 08:00 až 10:00 hodin, ul. Paskovská 223/71, směr měření k ul. Mostní, bylo změřeno celkem 168 vozidel, maximální rychlost jízdy nedodrželo 21 (13%) projíždějících řidičů, průměrná rychlost činila 45,7 km/h a maximální naměřená rychlost činila 66 km/h (08:36 hodin).
  • 5.5. 2023 (pátek), 14:00 až 16:00 hodin, ul. Paskovská 727/141, směr měření k ul. Mostní, bylo změřeno celkem 247 vozidel, maximální rychlost jízdy nedodrželo 35 (14%) projíždějících řidičů, průměrná rychlost činila 47,5 km/h a maximální naměřená rychlost činila 79 km/h (15:17 hodin).
  • 17.5. 2023 (středa), 08:00 až 10:00 hodin, ul. Paskovská 181/227, směr měření k ul. Mostní, bylo změřeno celkem 90 vozidel, maximální rychlost jízdy nedodrželo 24 (27%) projíždějících řidičů, průměrná rychlost činila 49,2 km/h a maximální naměřená rychlost činila 68 km/h (09:14 hodin).
  • 17.5. 2023 (středa), 14:00 až 16:00 hodin, ul. Paskovská 60/327, směr měření k ul. Mostní, bylo změřeno celkem 70 vozidel, maximální rychlost jízdy nedodrželo 7 (10%) projíždějících řidičů, průměrná rychlost činila 44 km/h a maximální naměřená rychlost činila 65 km/h (15:11 hodin).

Radary jsou v ČR schvalovány s jednotnou odchylkou (+-) 3 km/h, pokud je zjištěná rychlost do 100 km/h, při rychlostech nad 100 km/h je tato odchylka (+-) 3 %. Tato odchylka není promítnuta do zobrazované rychlosti na radaru. Teoreticky může u řádně fungujícího radaru nastat situace, že vozidlu, které jede objektivně rychlostí 50 km/h, ukáže jeden radar rychlost 47 km/h a jiný 53 km/h. Překročení 50 km/h lze tedy považovat za spolehlivě prokázané až tehdy, zobrazí-li se na radaru rychlost 54 km/h a vyšší. Vzhledem k těmto skutečnostem je i při vyhodnocení rychlosti zohledněno, že vozidla, která překročila nejvyšší dovolenou rychlost, jela rychlostí 54 km/h a více.

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]