Kontejnery na velkoobjemový odpad (9.-11.10. 2023)

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 9. – 11.10. 2023 přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery budou k dispozici pro všechny občany našeho městského obvodu a budou se nacházet na následujících místech:

  • ul. Na Hurtě
  • ul. Joštova 3 (rondl Paskovská – Mostní)
  • ul. Šolcova (před potokem)
  • ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
  • ul. Paskovská (trojúhelník ul. Jezdiště)
  • ul. Šrobárova (u výměníku MST)
  • ul. Příborská (za mateřskou školou V. Huga)
  • ul. Krmelínská (před Geologickým průzkumem)

Prosíme, nepoužívejte tyto kontejnery pro komunální odpad nebo odpad, který by měl být umístěn v běžných popelnicích. Kontejnery jsou určeny pro vyhození větších předmětů, které nelze zlikvidovat běžným způsobem. Mezi takové předměty patří například nábytek, koberce, matrace, elektrozařízení, velké krabice a podobně.

Do velkoobjemových kontejnerů nepatří shrabky, smetky, větve, popel, staveništní suť, autobaterie, léky, chemikálie, atd.

Pro zajištění plynulého průběhu sběru odpadu prosíme o dodržování následujících pokynů:

  • Vkládejte předměty do kontejnerů opatrně a zodpovědně.
  • Nedepozitujte odpad vedle kontejnerů.
Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]