Hrabová: Vyjádření uznání naší základní škole

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Katedra matematiky s didaktikou zaslala zřizovateli uznání za podíl vybudování instituce – základní školy, která vytváří podmínky pro práci kvalitních pedagogů.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Katedra matematiky s didaktikou dlouhodobě spolupracuje s Mgr. Evou Janšovou, jejíž pedagogická činnost splňuje náročná kritéria současné moderní školy v souladu se strategií vzdělávací politiky České republiky. Základní škola Ostrava-Hrabová  byla v rámci implementace této strategie vybrána z velké konkurence jiných škol do projektu Ostravské univerzity financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro roky 2023-2025. Cílem projektu je nastavení systému podpory učitelů provázejících studenty učitelských oborů na profesních praxích.

Paní učitelka Eva Janšová ze ZŠ Hrabová

Paní učitelka Eva Janšová ze ZŠ Hrabová

V rámci kritérií hodnocení kvality tak, jak je vymezila Česká školní inspekce, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity oceňuje na Základní škole Ostrava-Hrabová zejména:

  • tvorbu poznatků samotnými žáky (nikoliv opisování či diktování pouček, vzorců a pravidel bez porozumění),
  • zodpovědnost žáků za vlastní učení v diferenciovaných aktivitách “na míru” podle jejich individuálních potřeb, poskytování formativní zpětné vazby,
  • účinné metody výuky odpovídající aktuálním vědeckým poznatkům (Hejného metoda, robotika a informatika, projektová výuka, žákovské učení),
  • péči o rozvoj pedagogického sboru  (průběžné vzdělávání odpovídajícím metodám a potřebám doby),
  • vytvoření bezpečného a podporujícího prostředí jak pro žáky, tak jejich učitele, rodiče a vnější partnery.
Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]