Hrabovské listy: Rok plný změn

(Hrabovské listy 10/2023, autor rozhovoru se starostou: Karla Slívová) Před více než rokem se Milanu Slívovi obrátil život o sto osmdesát stupňů. Ve vítězství Hrabovanů věřil, ale výsledek ho samotného překvapil. Pocit radosti záhy vystřídal pocit zodpovědnosti, který u něj převládá dodnes. Jak hodnotí první rok svého starostování? I na to během našeho rozhovoru přišla řeč.

Ještě předtím, než začneme bilancovat vaše roční působení v čele Hrabové, vraťme se zpátky do září 2022. Čekal jste takový výsledek voleb?

Samozřejmě jsem doufal ve vítězství Hrabovanů, věřil jsem, že občané nám dají svůj hlas. Když do něčeho investujete tolik času a energie, doufáte ve zdárný konec. Výsledek mě ale překvapil, nečekal jsem, že občané nám vysloví takovou důvěru a my vyhrajeme s velkým náskokem.

Když se podíváme ještě dál do historie, kdy a proč jste vůbec zakládali sdružení nezávislých kandidátů Hrabované?

Poprvé jsme s Hrabovany kandidovali do komunálních voleb v roce 2018, v nich jsme obsadili tři mandáty v zastupitelstvu. Kromě mě, jsme měli dva zástupce, kteří se současně stali i radními, Jiřího Skalského a Radomíra Orkáče.

Účastnit se komunálních voleb jsme se rozhodli zejména proto, že jsme nesouhlasili s tím, jak je Hrabová vedena. Od roku 1990 de facto vládla našim občanům ODS, která neměla adekvátní konkurenci a v pozdější době těžila již jen ze jména vybudovaného v době, kdy Hrabovou vedl starosta Rundt. Našim cílem bylo dát dohromady kolektiv schopných a aktivních lidí, kteří by sdíleli své plány a myšlenky a zároveň by vytvořili tak silný tým, který by se mohl účastnit voleb s nadějí na úspěch. Všichni lidé z naší kandidátky si přáli pro Hrabovou změnu, přáli si ji i naši občané, kteří nás v loňských volbách zvolili.

Myšlenka zrodu Hrabovanů však sahá až do roku 2014, kdy jsme s Radkem Orkáčem založili webovou stránku www.hrabova.info, na které jsme chtěli naše občany informovat o aktuálním dění u nás v Hrabové. Oficiální webové stránky obce nám přišly dost zastaralé a informace v nich nedostačující.

Podle jakého klíče jste po volbách ustavovali nové vedení radnice?

Jelikož jsem byl číslo jedna na naší kandidátce, počítalo se již předem s tím, že budu v případě vítězství starostou já, i když jsme tento post následně nabídli i Věrce Kročkové, která získala nejvíce hlasů, avšak odmítla. Co se týče ustavování rady, samozřejmě se o jejím složení vedly diskuze. Museli v ní stanout lidé, kteří jsou nejen znalí, ale zároveň to jsou lidé časově flexibilní. Scházíme se jednou za čtrnáct dní, často i jednou týdně, a někdy se naše schůzky opravdu protáhnou. Prakticky každodenně jsme v kontaktu online. Za všechny členy rady bych dal ruku do ohně. Jsou to lidé, kteří dělají svou práci se vší vervou a záleží jim na prosperitě a budoucnosti Hrabové. Avšak co je neméně důležité, ve svém životě něco dokázali. I když často míváme rozdílné názory, vždy jsme schopni se dohodnout.

Co vás nejvíce překvapilo po nástupu do funkce?

Dost nemilým překvapením pro mě bylo, že jsme neměli na radnici připravené projekty předešlého vedení, které by bylo možno realizovat. Věřil jsem, že budeme moci navázat na práci našich předchůdců, bohužel jsme museli začít takzvaně od nuly.

I když jsme pár projektů k dispozici měli, žádný z nich nebyl za nás realizovatelný. Bývalá koalice investovala nemalé finance do projektu na rekonstrukci domku na Paskovské 91, bylo v plánu dům velmi nákladně opravit, bez jasné a účelné představy jeho budoucího využití. Já osobně bych si představoval na tomto místě třeba roubenou školku pro děti od dvou do tří let a tu je lepší stavět od počátku.

K dispozici byl také projekt na rekonstrukci školní družiny. Bohužel ten, vzhledem ke svému stáří, neodpovídal současným požadavkům, takže bylo nutné jej značně revidovat.

Hned na prvním jednání zastupitelstva jste zrušili tajnou volbu, za což vás opozice dost kritizovala. Proč jste tak učinili?

Voličům jsme se zavázali tím, že naše postupy budou transparentní. Chceme hrát s odkrytými kartami, což by při tajném hlasování nebylo možné. Při jednáních zastupitelstva teď mají všichni občané možnost pozorovat, jak kdo hlasoval. Zrušením tajné volby odpadly různé zákulisní hry a machinace. Je logické, že v rámci koalice máme podobné názory, ale bývá na denním pořádku, že se se svými kolegy neshodneme a každý pak hlasuje dle svého uvážení. Každý z nás má svou hlavu a navzájem se respektujeme.

Momentálně se nejvíce diskutuje o pozemku pro novou hasičskou zbrojnici, vy navrhujete koupit pozemek na ulici Mostní, který by vyšel téměř na třináct miliónů korun. Proč neuvažujete o stavbě hasičárny na obecních pozemcích?

Jedním z našich obecních pozemků je prostor před úřadem, nová hasičárna by do těchto míst esteticky ani stavebně nezapadala. Těžko si dokážu představit, že by vedle našeho kostelíku stála tak dominantní a moderní stavba, jakou nová hasičská zbrojnice bezesporu bude.

Dalším obecním pozemkem je parcela vedle Sklenářství Kohoutek. Do dané lokality by se budova hasičárny pro přilehlou zeleň také moc nehodila. Navíc místo nevyhovuje našim hrabovským hasičům, kteří musí být schopni z jakékoli části Hrabové dojet na hasičárnu a vyjíždět k zásahu již během deseti minut od vyhlášení poplachu. Za dalších deset minut již musí zasahovat. Tento časový limit by však někteří z jižní části Hrabové nebyli s to dodržet.

Nejlépe se vám tedy jeví pozemek na ulici Mostní?

Pozemek, o kterém momentálně jednáme, by byl vyhovující zejména vzhledem ke svému ideálnímu umístění ve středu obce. O umístění na Mostní se jednalo i za bývalého vedení. To mělo v plánu postavit hasičárnu hned vedle kruhového objezdu, tam by však byl problém s vyjížděním hasičských aut a bylo by zde mnoho dalších kompromisů.

O jakém pozemku pro novou zbrojnici jednáte vy?

Parcely, o které máme zájem, jsou umístěny vedle firmy Mikra Metal na ulici Mostní. Konkrétně se jedná se o parcelní čísla 1722/4, 1722/7 a 1749/6. Celková velikost je téměř třináct tisíc metrů čtverečních. Hasičárna by stála na pozemku prvním, který také tvoří většinu z celkové ceny, zbývající prostor by mohl prozatím sloužit jako cvičiště pro hasiče či k jiným potřebným účelům. Do budoucna si zde dokáži představit třeba zahrádky, o které je a určitě i bude vždy zájem. V současné době, kdy parcely v Hrabové ubývají, je jistě výhodné rozšiřovat pozemky obce. Koupi vnímáme i jako investici do budoucna. A co je důležité, je to jediný pozemek, který umožňuje začít přípravu a stavbu bez zdlouhavé změny územního plánu, což by mohlo stavbu oddálit i o pět až deset let.

V jakém časovém horizontu by nová hasičárna mohla stát?

Kdyby nákup zmíněného pozemku vyšel, věřím, že ke konci našeho volebního období by hasičská zbrojnice mohla být slavnostně otevřena. Ne vždy ale vše vyjde podle plánů, takže uvidíme.

Další velkou investicí, kterou máte ve svém volebním programu, je stavba multifunkční sportovní haly.

Prioritou je pro nás momentálně nová hasičárna, sportovní hala je zatím jen projekt, který nemá ještě úplně pevné obrysy. Tento komplex vidíme opět na ulici Mostní.

Myšlenka opozice, že by tak rozsáhlá budova mohla být spojena s tělocvičnou, je nereálná, je zde na ni příliš málo prostoru, k dispozici zde nejsou ani místa k parkování.

Vaše roční výročí v křesle starosty je určitě důvod k menšímu bilancování. Co se vám za těch dvanáct měsíců povedlo?

Nastartovali jsme spoustu projektů, kterým začínáme postupně vdechovat život. Zmínil bych určitě nové kolumbárium na hřbitově, mokřady vedle rezidenčních domů, intenzivně řešíme stavbu nové hasičské zbrojnice. Naši občané v jižní části Hrabové se v následujícím roce snad již dočkají stavby nové kanalizace.

Podařilo se nám optimalizovat finanční toky tím, že jsme obecní peníze uložili na účet, ze kterého čerpáme velké výnosy z úroků. Jsem rád, že se nám daří rozvíjet kulturní život v Hrabové. Náš kulturní dům se pomalu otvírá i profesionálním divadelním souborům.

Co je na práci starosty nejtěžší?

Opravdu nerad bývám středem pozornosti, takže nejistý jsem zejména v okamžiku, kdy musím veřejně vystupovat a řečnit. Jinak je pozice starosty určitě časově náročnější, než jsem si dokázal představit. Snažím se být co možná nejvíce na úřadě, také proto, abych mohl být v kontaktu jak s našimi úředníky, tak s občany, kteří za mnou často chodí s různými dotazy či připomínkami.

Jak si představujete Hrabovou na konci svého volebního období?

Mým cílem je dotáhnout všechny naše projekty do zdárného konce a začít přípravu nových. Samozřejmě věřím, že bude stát nebo se minimálně bude dokončovat budova nové hasičské zbrojnice. Přál bych to zejména našim dobrovolným hasičům, zaslouží si to.

Děkuji za rozhovor.

Karla Slívová, foto Ilona a Libor Hromádkovi

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]