(FOTO) Opravy místních komunikací v roce 2023

V minulém čísle Hrabovských listů jsem slíbil, že pro listopadové číslo sepíšu rekapitulaci toho, které komunikace jsme stihli letos opravit. Dle níže uvedených informací jsme na opravy letos vynaložili kolem 7,5 milionů korun. Od této částky musíme odečíst (v rozpočtu ušetřené peníze) příspěvek ve výši 2 miliónů korun, který jsme obdrželi od Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování chodníku/lávky k hasičárně. Pro srovnání ještě uvedu, že v roce 2021 se na opravy vynaložilo pouhých 2,7 milionů korun, které předchozí vedení obce převedlo na opravy komunikací z bytového fondu, kde nyní peníze chybí.

K částce 7,5 milionů korun připočtěme ještě náklady na právě probíhající přípravy dalších oprav/budování nového povrchu/komunikací:

  • Nový povrch na ulici K Pilíkům od ulice Bělská dále k Pilíkům.
  • Chodník u workoutového hřiště.
  • Chodník podél ulice U Řeky.
  • Komunikace K Nadjezdu.
  • Příprava rekonstrukce chodníků na hřbitově včetně vybudování chybějících chodníků ve staré části.
  • Autobusová zastávka a přechod u JIP.
  • Chodník u TJ Sokol Hrabová.
  • Reklamace parkoviště u školky.

V těchto dnech řešíme i plány investic v oblasti pozemních komunikací pro rok 2024. Vedeme diskuzi o vybudování cyklistické stezky od Sklenářství Kohoutek k Makru. Dále jednáme s projektanty o vybudování chodníku na Krmelínské ulici a budeme jednat o vybudování nového povrchu na ulicích Na Hurtě a ve slepé části ulice Bělská. Vedení obce uvažuje i o odkupu části pozemku vedle hřbitova, kde bychom chtěli vybudovat chodník od výjezdové rampy na Místeckou až ke hřbitovu. Vše uvedené bude předmětem diskuze na jednání komise dopravy, výstavby a ekologie, která se sejde v polovině listopadu.

Fotografie z akcí položení antismykového povrchu na Paskovské ulici a opravy komunikace K Nadjezdu jsou na Google Photos:

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]