(FOTO) Nový areál CTZone Ostrava

(Hrabovské listy 11/2023, autor textu: Petra Pivovarová – CTP, Foto: Ilona a Libor Hromádkovi) CTP koupila bývalý areál Geologického průzkumu před více než 15 lety a do loňského roku nemovitosti v areálu pronajímala drobným firmám. Od počátku však bylo našim záměrem areál kompletně přestavět.

Technický stav budov již neodpovídal současným standardům a budovy byly značně energeticky nehospodárné. Proto jsme dospěli k rozhodnutí areál kompletně zdemolovat a postavit zbrusu nový areál CTZone Ostrava, kde budeme nabízet flexibilní výrobní/skladové a servisní jednotky menšího typu, ideální pro malé a střední firmy. Každá budova nabízí skladový či výrobní prostor a moderní kancelářské a sociální zázemí. Součástí areálu bude i projekt rezidenčního bydlení k pronájmu. Při návrhu areálu jsme vycházeli z již realizované výstavby v brněnském areálu Ponávka a celý koncept byl opakovaně konzultován s Útvarem hlavního architekta města Ostravy tak, aby svým měřítkem odpovídal okolní zástavbě.

Při návrhu areálu se vycházelo z již realizované výstavby v brněnském areálu Ponávka. | Zdroj: CTP

Při návrhu areálu se vycházelo z již realizované výstavby v brněnském areálu Ponávka. | Zdroj: CTP

Demolice již byla zahájena a aktuálně chystáme výstavbu prvních čtyř objektů. Výstavba se plně rozběhne ještě letos, první prostory předáme uživatelům během příštího roku. Aktuálně máme uzavřeny smlouvy se stávajícími firmami v areálu, které zatím zůstávají ve starých budovách, po dokončení stavby se pak přesunou do nových hal. Další prostory nabízíme k pronájmu, tudíž v tuto chvíli nejsme schopni přesně říct, kdo je bude užívat. Každopádně jsme si vědomi, že se nacházíme v těsné blízkosti rezidenční zástavby, a výběr nájemců tímto faktem bude ovlivněn. Rovněž doprava bude striktně vedena směrem ke kruhovému objezdu u Makra.

Areál bude obklopen zelení, plánujeme osadit střechy fotovoltaickými panely, budeme zadržovat dešťovou vodu, kterou použijeme k zpětnému zavlažování v rámci areálu, poprvé v regionu použijeme dřevěné střešní vazníky. Předpokládáme, že celý areál kompletně zastavíme do konce roku 2025.

Fotky z demolice pořídili Ilona a Libor Hromádkovi:

Zdroj: CTP, Petra Pivovarová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]