Změny na odboru sociálním, organizačním a vnitřních věcí od 1.1. 2024

(Hrabovské listy 11/2023, autor textu: Jana Tajchmanová) ÚMOb Hrabová v současné době vykonává sociálně právní ochranu dětí (dále jen SPOD) pro městské obvody Hrabová a Nová Bělá. Zastupitelstvo města Ostravy v září 2023 schválilo nový Statut města Ostravy, který přinese změny v oblasti úseku sociálně právní ochrany dětí v Hrabové s účinností od 1.1. 2024.

S ohledem na prohlubující se složitost případů náhradní rodinné péče bude k 1.1. 2024 převedena agenda péče jiné fyzické osoby na Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociálně právní ochrany dětí, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava.

Dlouhodobě klesající tendence počtu spisů SPOD spojená s převodem agendy na Magistrát města Ostravy a s plánovanou změnou novely zákona není schopen ÚMOb Hrabová zajistit personálně výkon dané agendy. V důsledku toho dojde 1.1.2024 k předání agendy SPOD na ÚMOb Ostrava – Jih. Rodiny s dětmi se mohou od ledna 2024 obracet na ÚMOb Ostrava-Jih, odbor sociální péče – oddělení sociálně právní ochrany dětí na odloučeném pracovišti na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka.

Zároveň v městském obvodě dochází k nárustu klientů obecné sociální práce, zejména seniorů. Z tohoto důvodu budou od 1.1. 2024 na ÚMOb Hrabová k výkonu této agendy dvě sociální pracovnice Mgr. Lenka Krejčíčková, DiS., a Bc. Daniela Ochonská, DiS. Sociální pracovnice poskytují poradenství seniorům, nezaměstnaným a dalším potřebným občanům včetně pomoci při zajištění sociálních služeb. Vykonávají funkci sociálního kurátora a veřejného opatrovníka, kontrolu výkonu zvláštního příjemce důchodu u soukromé osoby.

Na výše uvedené kolegyně se můžete obrátit také s žádostí o Senior TAXI. Od ledna 2024 se služba Senior TAXI přejmenuje na Senior EXPRES. Jedná se o zvýhodněnou přepravu pro seniory od 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P, která je hojně občany Hrabové využívána.

V říjnu 2023 evidujeme celkem 193 držitelů průkazu opravňujícího k využívání této služby. Od ledna 2024 se zvýší počet jízd na 6 v jednom kalendářním měsíci.

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]