Hrabová: Aktuální informace o rekonstrukci vodovodního řadu

V posledních několika dnech se mě ptalo poměrně hodně lidí na stav rekonstrukce vodovodního řadu na Paskovské ulici (před zatáčkou u školy). Jelikož není městský obvod Hrabová investorem, musel jsem se na zaručené informace zeptat přímo zhotovitele, kterým je společnost HYDROSPOR. Jaký je aktuální stav rekonstrukce a kdy lidem nepoteče dočasně pitná voda, mi písemně upřesnil jednatel společnosti pan Jiří Horák.

Dne 11.12. 2023 byla provedena nová tlaková zkouška s kladným výsledkem. Dne 12.12. 2023 byly provedeny odběry vzorků pro bakteriologický rozbor, jejichž výsledek bude znám v pátek 15.12. 2023.

V případě kladného výsledku bakteriologického rozboru bude ve dnech od 15. do 19.12. 2023 prováděno postupné přepojování vodovodních přípojek VP1 – VP10 (č.p./č.o. 46/53, 179/55, 505/57, 103/58, 1004/59, 200/61, zahrada parc. č. 2056/3, 64/64, 140/63 a 45/69) na nově uložené vodovodní potrubí, kdy bude v rámci tohoto přepojování docházet ke krátkému přerušení dodávky vody do jednotlivých nemovitostí, a to vždy na cca 1 hod.

Dne 18.12. 2023 dojde ke krátkému přerušení dodávky pitné vody (cca 2 hodiny) v rámci provedení přepojení nově uloženého potrubí na stávající potrubí v ulici Paskovská. Tato skutečnost bude oznámena občanům správcem sítě (OVaK a.s.) dne 15.12. 2023.

V následujících dnech od 19. do 21.12. 2023 budou prováděny zásypy a dosypy výkopů a hrubé terénní úpravy po provedených výkopových pracích.

Na závěr této etapy dojde k odstranění světelné signalizace pro neomezený průjezd v obou směrech a k přesunutí plastových značek Z4 na kraj komunikace, za účelem označení hrany vozovky.

Pokud bude výsledek bakteriologického rozboru záporný, dojde k nové desinfekci potrubí a následnému odběru nových vzorků v pondělí 18.12. 2023. Práce na přepojování přípojek a nového řadu na stávající se nám tímto posunou o 2 dny. Nicméně do pátku 22.12. 2023 by mělo být co se týče vodovodního řadu vše hotovo. Terénní úpravy budou provedeny dle klimatických podmínek v příštím roce.

V současné době ještě není známo kdy nám investor povolí pokračování na další etapě s ohledem na klimatické podmínky. Ihned jak bude jasno o dalším postupu prací a časovém harmonogramu, budete o této skutečnosti informováni.

S pozdravem,

Jiří Horák
jednatel společnosti

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]