Zelená Hrabová: Plány spolku pro rok 2024

V tomto novém roce 2024 máme nadále v plánu pečovat a udržovat Lesní park Hrabovjanku (i díky finančnímu přispění MO Hrabová).

Budeme zajišťovat pletí květinových a keřových záhonů, štěpkování, úklid celé plochy parku, sekání trávy, sběr popadaných větví, foukání/hrabání listí, kontrolu všech prvků, nátěr laviček (od firmy mmcité, a.s.) teakovým olejem, vybírání popele z obou ohnišť, na konci roku vyprázdnění dřevěné nádoby na popel, drobné ořezy stromů a keřů či čištění ptačích budek. Určitě v průběhu roku vzniknou i další nenadálé situace, které se budeme snažit jako doposud vždy aktivně řešit.

Pro rok 2024 jsme obdrželi finanční dar od společnosti Brembo czech s.r.o., za což velmi děkujeme.

Z finančního daru budeme hradit nákup a instalaci nové dřevěné akátové houpačky pro úplně nejmenší děti. Spousta maminek se na nás za dobu existence parku obrátila, že houpačka pro nejmenší ratolesti na území Ostravy-Hrabové chybí. My tomuto zjištění dáváme skutečně za pravdu.

Houpačka je již zadaná do výroby (SPORT CLUB s.r.o. z Frýdlantu nad Ostravicí; firmu nám doporučil revizní technik pan Sonek). Instalace v parku Hrabovjanka by měla proběhnout v březnu/dubnu tohoto roku.

Dále v parku Hrabovjanka dojde k umístění pět nových posedových kmenů k ohništím (financováno MO Hrabová; naší žádosti o nákup nových kmenů bylo vedením obce vyhověno, staré kmeny jsou již rozpadlé, nevyhovující).

Chceme také umístit nové železné schůdky (obdobné jako již jedny, které se vyskytují u prvního ohniště na příkrém břehu potoku Zyf) na další strmé místo, které slouží jako vstup k potoku Zyf.

Schody budou opět hrazeny z finančního daru firmy Brembo czech s.r.o. Díky těmto dalším schodům budeme moci bezpečně a efektivně využívat vodu z potoku Zyf při zalévání květin, keřů a stromů.

Všechny dřevěné prvky v parku Hrabovjanka již vykazují nějaké stáří. Naším cílem bude jejich postupná obměna v momentě, kdy už to bude žádoucí.

Přejeme Vám vše dobré v novém roce 2024!

Zelená Hrabová, z.s.

Zdroj: https://hrabovjanka.cz/plany-spolku-zelena-hrabova-z-s-pro-rok-2024/

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]