Ostrava: Zvýšení poplatku za komunální odpad

Od 1. ledna 2024 platí nová obecně závazá přihláška č. 14/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která mění výši roční sazby. Roční sazba se zvyšuje ze 498 Kč na 720 Kč. Úleva je poskytnuta dětem, které nedovrší v daném roce sedm let a osobám, které dovrší 65 let a více. Pro tyto osoby zůstává roční sazba poplatku úlevy není nutné žádat.

Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba přihlášená ve statutárním městě Ostrava a vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Ostravy. Vlastníkem může být fyzická i právnická osoba. Poplatek je splatný do 30. června běžného kalendářního roku a lze jej hradit bankovním převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO, pomocí online plateb na platebním portále, QR kódem nebo na pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové radnice v Ostravě).

Občané mohou poplatek hradit i ve splátkách, a to kdykoliv během prvního pololetí a bez sjednání splátkového kalendáře (žádost o povolení splátkového kalendáře je zpoplatněna).

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byla fyzická osoba odhlášena z pobytu na území statutárního města Ostravy, případně poplatník přestal vlastnit nemovitou věc nebo byla přihlášena do této nemovité věci alespoň jedna fyzická osoba. Více informací na www.ostrava.cz.

Michaela Matuštíková

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]