Hrabovské listy: Změny v sociální oblasti v roce 2024

(Hrabovské listy 02/2024, autor textu: Pavlína Špačková) Se začátkem tohoto roku, případně v jeho průběhu, začíná platit řada změn s dopadem na státní sociální podporu, péči o děti či trh práce. V tomto příspěvku vás ve stručnosti provedeme hlavními aktualitami a zároveň připomínáme, že můžete využít naší nabídky odborného sociálního poradenství.

Sociální pracovnice vás nasměrují v širokém spektru životních situací. Získáte kontakty na konkrétní organizace i potřebné formuláře. Pomohou vám zorientovat se v systému sociální pomoci a vysvětlí, kde například dané služby v Ostravě najdete. Kromě odbornosti pocítíte u obou kolegyň také empatii a porozumění, které jsou pro dobrý vztah a důvěru mezi sociálním pracovníkem a klientem velmi důležité. Sociální pracovnice Úřadu městského obvodu Hrabová jsou vám k dispozici na níže uvedených kontaktech v úředních dnech pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. V ostatních dnech dle předchozí domluvy.

Mgr. Lenka Krejčíčková, DiS.
Kancelář č. 4, přízemí
599 420 112, 725 996 472
[email protected]
Klienti od písmen M-Ž

Bc. Daniela Ochonská, DiS.
Kancelář č. 5, přízemí
599 420 104, 720 735 360
[email protected]
Klienti od písmen A-L

Státní sociální podpora

Od 1. ledna 2024 došlo k navýšení rodičovského příspěvku ze 300 tis. Kč na 350 tis. Kč (v případě vícerčat ze 450 tis. Kč na 525 tis. Kč). Součástí novely zákona je také zkrácení maximální doby pobírání rodičovského příspěvku – nově do tří let věku dítěte.

Důchodové pojištění

 • Výše základní výměry pro všechny typy důchodů se zvyšuje na částku 4 400 Kč měsíčně.
 • Od 1. října 2023 se upravuje mechanismus valorizace důchodů – výpočet růstu cen bude nově odvozen pouze z indexu spotřebitelských cen za domácnosti důchodců.
 • S účinností od 1. ledna 2024 se zavádí možnost podání žádosti o důchod online. O důchod je možné si požádat na ePortálu ČSSZ.

Změny v tzv. předčasných starobních důchodech:

 • Maximální doba předčasnosti se zkracuje na tři roky.
 • S účinností od 1. října 2024 se potřebná doba pojištění prodlužuje z 35 na 40 roků.
 • Dochází ke krácení procentní výměry za předčasnost, a to až do dosažení důchodového věku.

Trh práce

Změny u dohod o provedení práce (DPP):

 • Nově jsou stanoveny dva limity pro vznik účasti na pojištění. První limit se stanovuje pro DPP u jednoho zaměstnavatele (10 500 Kč v roce 2024) a druhý limit se stanovuje při souběhu více DPP u různých zaměstnavatelů (17 500 Kč v roce 2024). V případě, že bude v kalendářním měsíci překročen jeden nebo druhý limit, tak zaměstnanci vznikne účast na pojištění a dojde ke „zpojistnění“ DPP.

Změny v zákoníku práce:

 • Dochází ke zvýšení minimální mzdy na 18 900 Kč měsíčně.

Změny podmínek přiznání podpory v nezaměstnanosti:

 • Od roku 2024 nehraje roli, jestli při ukončení zaměstnání měl uchazeč nárok na odstupné. Úřad práce začne vyplácet podporu v nezaměstnanosti hned za první měsíc po ukončení pracovního poměru všem uchazečům o zaměstnání, kteří splní podmínky.

Sociálně právní ochrana dětí

 • Dochází ke zrychlení a zefektivnění procesu zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Přípravy k přijetí dítěte do rodiny a psychologické posouzení budou provádět subjekty s pověřením od krajského úřadu.
 • Na uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je od roku 2024 navázán nárok na dávku odměna pěstouna a příspěvek při pěstounské péči.
 • Z původních tří let na čtyři roky věku dítěte se navyšuje hranice pro poskytování ochrany a pomoci v rámci služeb zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP).
 • Od 1. ledna 2024 je přesunuta agenda sociálně-právní ochrany dětí na ÚMOb Ostrava-Jih. Rodiny s dětmi se mohou od ledna 2024 obracet na ÚMOb Ostrava-Jih, odbor sociální péče, oddělení sociálně právní ochrany dětí na odloučeném pracovišti na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka.

Pavlína Špačková

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]