(FOTO) Hrabovské listy: Projekt „The Green City“ očima dětí

(Hrabovské listy 02/2024, autor textu: Bára Hranická, Viktor Kubiczek 8.A) Projekt „The Green City“: Tento projekt je realizován a prezentován žáky osmých ročníků v rámci hodin anglického jazyka.

V rámci projektu jsme stavěli modely měst, chodili na přednášky o planetě Zemi a dívali se na dokumenty. Všechno tohle jsme dělali, abychom si uvědomili, v jakém světě žijeme. A jestli dnešní a budoucí generace neudělají nic s globálním oteplováním, svět, ve kterém žijeme, nebude stejný. Učíme se, jak být „zelenější“, jak pomáhat naší planetě a jak udělat Zemi lepším místem k životu. Děkuji.

“The Green City” project: The green city is a project realized and presented by the eighth grade students´ in the English lessons.

We built city models, went on lessons about the planet Earth and watched documents. We did all this to become more aware of the world we live in. And if this generation doesn´t do anything about the global warming, the world that we live in won´t be the same anymore. We learn how to be greener, how to help our planet and how to make the world a better place. Thank you.

Bára Hranická, Viktor Kubiczek 8.A

Fotky jsou na Google Photos:

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]