Hrabovské listy: Senior linky plní své poslání

(Hrabovské listy 03/2024, autor textu: Pavlína Špačková) Městská policie Ostrava provozuje na svém území tzv. Senior linku. Jedná se o bezpečnostní zařízení, které se skládá ze dvou tlačítek a řídicí jednotky. Pohyb podezřelé osoby u obydlí může uživatel ohlásit tlačítkem připevněným u dveří. Bezprostřední ohrožení života či zdraví senior oznamuje zmáčknutím tlačítka na ruce nebo na krku. Službu může bezplatně využívat osoba se zdravotním postižením či senior starší 65 let. Druhou podmínkou je samostatné bydlení.

V městském obvodu Hrabová již tato služba funguje, své poslání zde plní osmnáct Senior linek – z toho osm je pořízeno z rozpočtu městského obvodu Hrabová, deset zařízení poskytla městská policie. Dalších osm zájemců z Hrabové čeká v pořadníku na instalaci a zřízení služby.

Vzhledem k tomu, že plánuje vedení městského obvodu pořízení dalších bezpečnostních tlačítek, je v této chvíli nejvhodnější doba k tomu, abyste na kterékoliv služebně městské policie či u sociálních pracovnic

Úřadu městského obvodu Hrabová vyplnili žádost a dostali se tak včas do pořadníku. Sociální pracovnice jsou vám k dispozici na níže uvedených kontaktech v úředních dnech pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. V ostatních dnech dle předchozí domluvy.

Klienti od písmen M-Ž
Mgr. Lenka Krejčíčková, DiS.
Kancelář č. 4, přízemí
599 420 112, 725 996 472
[email protected]

Klienti od písmen A-L
Bc. Daniela Ochonská, DiS.
Kancelář č. 5, přízemí
599 420 104, 720 735 360
[email protected]

V měsíci květnu tohoto roku budeme společně s Městskou policií Ostrava vyhodnocovat, jestli počty zájemců v pořadníku narostly. Z hlediska finančních možností rozpočtu městského obvodu se budeme zároveň snažit uspokojit co nejvíce zájemců o tuto službu ještě v tomto roce a urychlit tak instalaci a zprovoznění Senior linek v Hrabové.

Senior linka je poskytována bezplatně, senior hradí pouze provoz SIM karty za datový přenos v částce zhruba 200 Kč ročně. Nouzové tlačítko pomáhá všem, kteří žijí ve vlastní domácnosti, ale obávají se možného náhlého zhoršení zdravotního stavu, pádu či jiné nepředvídané události. V takovém případě stačí stisknout tlačítko, které má klient při pobytu doma stále u sebe, a dispečink okamžitě začíná řešit situaci. Přidanou hodnotou jsou také preventivní návštěvy ze strany okrskářů Městské policie Ostrava.

Ke zpracování tohoto tématu jsme oslovili pro zpětnou vazbu seniorku z Hrabové, která tísňové tlačítko využívá, a dokonce jej již v několika případech použila. V jednom případě jí strážníci svým profesionálním zásahem zachránili život a přivolali při stavu bezvědomí rychlou záchrannou službu, ve druhém případě všímavá seniorka nahlásila pohyb podezřelé osoby, kterou posléze strážnici dopadli a zjistili, že se jednalo o hledanou osobu. „Jedná se o velmi potřebnou službu v krizových situacích, vše funguje a s městskou policií je perfektní spolupráce. Všem osamělým seniorům doporučuji, aby se zapsali do pořadníku a o tísňové tlačítko požádali. Také si myslím, že by měli mít všichni senioři obálku do lednice – do formuláře si zapíšete, jaké léky užíváte či doplníte důležité kontakty na rodinu. Veškeré tyto informace pomohou záchranným složkám v případě ohrožení života,“ nabádá k prevenci seniorka z Hrabové, kterou z důvodu bezpečnosti nejmenujeme. Plastové obálky do lednice, o kterých se v rozhovoru respondentka zmínila, jsou taktéž k dispozici k vyzvednutí u sociálních pracovnic.

Věříme, že ve spolupráci s Městskou policí Ostrava zprostředkujeme navýšením počtu Senior linek bezpečí a podporu plnohodnotného života ve stáří. Pro blízké příbuzné, kteří nemohou se seniory bydlet ve společné domácnosti, nabídne služba také nepřetržitou jistotu, že je jejich blízký v pořádku.

Pavlína Špačková

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]