Hrabovské listy: Představujeme novou vedoucí odboru

(Hrabovské listy 03/2024, autor textu: Karla Slívová, foto: Ilona a Libor Hromádkovi)  Novou vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí se od poloviny ledna letošního roku stala Pavlína Špačková. Nahradila Janu Tajchmanovou, která momentálně vykonává funkci tajemnice úřadu. I když od jmenování Pavlíny Špačkové do nové vedoucí funkce uplynulo sotva pár týdnu, byli jsme zvědaví a aspoň v krátkosti jsme ji vyzpovídali.

Co o sobě čtenářům Hrabovských listů prozradíte?

Jsem absolventkou Ostravské univerzity, vystudovala jsem Sociální práci a již během studia jsem věděla, že tíhnu k práci s lidmi a k pomáhajícím profesím. Od roku 2014 jsem začala pracovat na Úřadu městského obvodu Michálkovice jako sociální pracovnice. Kromě této agendy jsem měla na starosti organizaci kulturních akcí, administrovala jsem investiční i neinvestiční projekty a zažila jsem během tohoto desetiletého období mnoho krásných profesních okamžiků, které mne zahřály u srdce. Považuji za štěstí, že byl doposud můj život protkaný dobrými vztahy nejen s kolegy, ale také s klienty, kteří se na mne obraceli v rámci sociální práce. A jsem vděčná, že jsem se mohla ještě v době, kdy jsem studovala, stát součástí michálkovického úřadu. Vedení radnice i kolegové mne toho hodně naučili a jsem ráda za vzájemné obohacení. A i když je v mnohém profese sociální pracovnice náročná, vždy mě naplňovala radostí, kterou v žádném jiném povolání nenajdete.

Čím vás zaujala nabídka práce pro hrabovskou radnici?

Považuji se za člověka, který potřebuje různorodost, širší spektrum činností a zdravé výzvy. Myslím si, že pozice v takovém záběru, který odbor sociální, organizační i vnitřních věcí nabízí, ztělesňuje vše v jednom. A i když vnímám, že mám mnoho dílčích zkušeností napříč různými agendami, působím nyní na odboru, kde je laťka nasazena velmi vysoko. Do výběrového řízení jsem se rozhodla přihlásit, protože jsem dospěla k názoru, že přišel čas na změnu. Člověk se po určité době na jednom místě vystavuje nebezpečí, že začne ve své výkonnosti stagnovat, a tomu jsem chtěla včas zabránit. Zároveň budu velmi ráda, pokud budu moci přispět svými dosavadními zkušenostmi k dobrému fungování odboru, ale také k realizaci nových projektů a aktivit pro občany.

Co všechno máte v plánu? Můžete být konkrétní?

Velkým úkolem našeho odboru je v současném období například spuštění očekávané služby pro hrabovské seniory – dovoz obědů. V první polovině roku se hodlám intenzivněji věnovat také tísňovým linkám a dalším preventivním aktivitám. Z novinek, které jste jistě zaregistrovali i z médií, mohu zmínit, že se bude naše radnice s předstihem připravovat na novou éru prokazování totožnosti tzv. eDoklady. I když je mým úkolem zabezpečení odboru především po organizační či metodické stránce, věřím, že si ke mně najdou občané cestu. Jsem otevřená jakékoliv komunikaci či podnětům. Spolupracuji s komisemi zřízenými radou městského obvodu, potkáte mě na kulturních akcích a ráda vám budu předávat aktuální informace prostřednictvím mobilního rozhlasu, webových stránek či prostoru v Hrabovských listech.

Jaké máte pocity z prvních týdnů v Hrabové a jaký tým jste na radnici našla?

I když se s chodem odboru stále seznamuji, myslím si, že jsem s novým rokem vklouzla do všech povinností a úkolů s nadšením, elánem a také pochopením u své rodiny. Kolegové napříč úřadem jsou velmi ochotní a profesionálové na svých místech. Na našem odboru najdete věčně usměvavou a organizačně schopnou Kateřinu Tomanovou, u níž můžete například zakoupit vstupenky na představení, řeší aktivně komunikaci s vystupujícími, či vám poskytne informace ohledně pronájmů kulturního domu. Jak jsem se zmínila již v minulém čísle Hrabovských listů, sociální práci od ledna zajišťují dvě sociální pracovnice – Daniela Ochonská a Lenka Krejčíčková. Věřím, že vám budou v případě jakékoliv situace nápomocny a naleznete u kolegyň porozumění a také návodnou cestu, jak svou situaci řešit. V případě zájmu nabízím i ze své pozice možnost konzultace a budu ráda za důvěru klientů.

O Klub seniorů se stará kreativní a trpělivá Šárka Bořutová a na sekretariátu působí zkušená Zdeňka Haunerová, u které například ověříte podpis, přihlásíte se k trvalému pobytu či vám kolegyně poskytne kompletní služby Czech POINT. Významnou agendou, kterou má kolegyně na starosti, jsou volby.

Budu ráda, pokud se nám všem bude dařit v naší práci a najdeme vnitřní motivaci být v té své věci ještě o kousek lepší a být tu pro vás, občany.

Děkuji za rozhovor.

Karla Slívová, foto Ilona a Libor Hromádkovi

Štítky:

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

[email protected] [email protected]