Úřad MOb Hrabová

Potřebujete roušku? Požádejte úřad

SMS InfoKanál: Úřad v Ostravě-Hrabové má aktuálně k dispozici dostatečnou zásobu roušek a vyzývá všechny občany, aby se v případě zájmu přihlásili na tel. č. 599 420 101 nebo 599 420 112. Pracovníci úřadu roušky distribuují v mikrotenových sáčcích na nahlášenou adresu do schránek občanů. Zároveň připomínáme, že stále sbíráme bavlněný materiál pro výrobu roušek.

Hrabová: Nabídka pomoci spoluobčanům starším 70 let

Úřad městského obvodu Hrabová nabízí v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR a Moravskoslezského kraje následující pomoc občanům starším 70 let, kteří se o ni přihlásí:

Výstup z jednání Krizového štábu Hrabové – 17.3. 2020

Ještě než zveřejním výstup z jednání Krizového štábu Hrabové (respektive mail od tajemníka úřadu), chci poděkovat všem, kteří nabízejí pomoc s šitím roušek. Zhruba před půl hodinou jsem předal další nastříhaný materiál Hance Chlupaté a ta mi předala pro úřad 18 roušek k další distribuci. Pomoc s dalším šitím, dodáním materiálu či jeho nastříháním přislíbili další místní občané: (Marťa Štalmachová, Pavla Kučerová, Laďka Kročková, Kača Marmolová […]

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

Hrabová: Místní poplatek ze psů je splatný do 31.3. 2020

Úřad městského obvodu Hrabová informuje, že se blíží splatnost za místní poplatek ze psů, který je splatný do 31.3. 2020. Výše poplatků zůstala stejná jako v minulých letech. Pokud má majitel psa povinnost platit 1200 Kč, pak může zaplatit na dvě splátky a to k 31.3. a 30.9. 2020.

Hrabová: Příspěvek na vzdělávání seniorů

Rada městského obvodu Hrabová svým usnesením ze dne 15. ledna 2019 schválila pro rok 2020 příspěvek občanům starším 60 let s trvalým pobytem na území městského obvodu Hrabová na vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku ve výši 200 Kč za každý semestr.

Hrabová: Informace o našem územním plánu

Pro další osud Hrabové není moc důležitějších plánů než strategický (na ten se loni ani jednou „nesáhlo“) a územní (který jsme loni poprvé po mnoha letech připomínkovali). Zatímco pracovní skupina okolo strategického plánu má být svolána v lednu 2020, rada obce na konci roku 2019 měla na stole návrh změn v územním plánu.

znak

(Aktualizováno) Úřední dny na radnici na konci roku 2019

(Aktualizováno 11.12. 2019 11:48) Posledním úředním dnem pro veřejnost v roce 2019 bude pondělí 23. prosince 2019 do 12:00 hodin, kdy bude zajištěn rovněž příjem a výdej hotovostních plateb.  CzechPoint z technických důvodů fungovat na ÚMOb nebude, pokladna bude uzavřena.

Zneprůjezdnění ulice Bažanova směrem od/ke hřbitovu

Uzamykatelné a sklopné sloupky na ul. Bažanova jsou již od poloviny října na svém plánovaném místě. Klíče jsou na sekretariátu ÚMOb a další byly po dohodě s panem farářem předány paní Věrce Kročkové pro potřeby farnosti. Jedny náhradní klíče jsou ještě uloženy u paní Králové, které je tímto potřeba poděkovat za skvěle odvedenou práci.

znak

Výzva pro majitele odstaveného vozidla ALFA ROMEO stříbrné barvy bez RZ

Motorové vozidlo ALFA ROMEO stříbrné barvy bez RZ je odstaveno na parkovišti naproti Základní školy logopedické, s.r.o. na ulici Paskovské v Ostravě-Hrabové.

(FOTO) Odpoledne pro seniory

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který připadá na první den v měsíci říjnu, byla v jídelně ZŠ uspořádána akce, na kterou byli zváni senioři, kteří si mohli nejen pobesedovat se starostou, ale dozvěděli se také spousty nových informací od sociálních pracovníků našeho úřadu. Při kávičce a vychválených koláčcích samozřejmě besedovali i mezi sebou. Program byl obohacen skvělým pěveckým vystoupením Zdenky Mervové, sólistky opery a operety SD […]

Místa pro zábor stánku na Kateřinské pouti

Kateřinská pouť se před kostelíkem sv. Kateřiny v Hrabové letos koná v neděli 24. listopadu 2019. K tomu, aby zde mohl být umístěn prodejní stánek je potřeba předem vyplnit ohlášení k záboru, které je na vyžádání v kanceláři Ing. Michaely Matuštíkové. Zábor na pouť stojí 30 Kč/m2.

Výsledky interního auditu našeho úřadu

Kontrola byla provedena u městského obvodu Hrabová se sídlem ul. Bažanova 4, 720 00 Ostrava 20 zaobdobí od 9/2018 do 7/2019 výběrovým způsobem, sohledem na významnost jednotlivých skutečností. Kontrolovány byly i vybrané skutečnosti a záznamy mimo uvedené období, které však věcně s tímto obdobím souvisely.

Kácení topolů z důvodu jejich havarijního stavu

Na základě vydaného rozhodnutí o povolení kácení ze dne 9.5. 2019 bylo ve dnech 23.-25.8. 2019 pokáceno na ulici U Pumpy šest vzrostlých topolů v havarijním stavu. Jednalo se o rizikové kácení vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti se nachází vedení vysokého napětí a velmi frekventovaná komunikace.

Nabídka zapůjčení štěpkovačů

Městský obvod Hrabová nabízí občanům k zapůjčení štěpkovače. Štěpkovače si můžete vyzvednout na ul. Domovské 716 u mistrové VPP Ing. Evy Davidové nejlépe po předchozí telefonické domluvě na č. 724 237 995.