Úřad MOb Hrabová

Zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí

Naše organizace GSP s.r.o. je na základě uzavřené smlouvy s organizací DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA zpracovatelem studie „Koncepce komplexního zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí“, která bude zpracována v návaznosti na poslední provedenou aktualizaci koncepce zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí z listopadu roku 2015.

Výměna značení ulic a významných míst

Před pěti dny jsem požádal paní Královou z našeho úřadu, jestli by mi mohla nastínit „plány“ na výměnu značení ulic a významných míst. Přestože mi odpověděla hned, nedostal jsem se k tomu dříve…, až dnes. Do doby zveřejnění tohoto textu (čili za tak krátkou dobu!) došlo již k některým změnám, např. proběhla výměna značení ulice U Kotelny (4ks) a ulice U Pumpy.

Divadelní přednáška „Senior bez nehod“ – 13.3. 2019

Úřad městského obvodu Hrabová zve občany starší 65 let na divadelní přednášku v rámci projektu na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě pod názvem „SENIOR BEZ NEHOD“, která se uskuteční ve středu 13. března 2019 od 16:00 hodin v jídelně místní základní školy na ul. Paskovská.

Informace o zahájeném řízení přístavby ÚMOb pro kulturní účely

Informace pro občanské sdružení o zahájeném řízení: Sdělujeme Vám, že na základě žádosti podané žadatelem Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová zastoupeným na základě plné moci společností BYVAST pro s.r.o., bylo dnem 1.10. 2018 na odboru stavebně správním úřadu městského obvodu Hrabová, jako příslušném stavebním úřadu, zahájeno územní řízení ve věci umístění stavby „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava — Hrabová“ (dále […]

Práce na webu obce ještě neskončila

Z titulku by si čtenář mohl domyslet, že práce na webu obce má svůj „konec“, ale tak to myšleno není;-) Práce na webu samozřejmě nikdy nekončí… V pátek 8. února jsem si však do počítačové učebny v naší základní škole pozval starostu, tajemníka úřadu a úřednice, abychom se společně pobavili o možnostech našeho nového webu obce a upřesnili si další naše kroky.

Vývoz nebezpečného odpadu, přistavení kontejnerů – 15.-17.4. 2019

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil v době od 12.00 – 17.00 hod. ve dnech 15.-17.4. 2019 přistavení mobilní sběrny na nebezpečný odpad.

Nádvořní četa včera odhrnovala sníh ze zastávek

Včera napadl sníh, to tak už v zimě bývá;-) Tímto příspěvkem bych však chtěl poděkovat panu tajemníkovi a nádvořní četě, že vyslyšeli připomínky občanů z minula a mimo jiné zajistili na zastávkách odhrnutí sněhu od patníků.

Anketa zájmu o kotlíkové dotace v Hrabové

V současné době je připravován dotační program Státního fondu životního prostředí určený obcím a občanům v Moravskoslezském kraji. Jedná se o tzv. Kotlíkovou dotaci – 3. výzva – údajně poslední možnost výměny starého kotle za nový!

Nájemné za pozemek pod garážemi a místní poplatek ze psů

Úřad městského obvodu Hrabová informuje, že nájemné za pozemek pod garážemi je splatné do 31. 1. 2019 a místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2019. Pokud má majitel psa povinnost platit 1200 Kč, pak může zaplatit na dvě splátky a to k 31. 3. a 30. 9. 2019.

Budeme mít osvětlenou část ulice U Řeky?

Rada městského obvodu Hrabová bude na svém příštím jednání schvalovat návrh na rozšíření veřejného osvětlení na ul. U Řeky v úseku od ul. Mostní po ul. Na Potoku v k.ú. Hrabová.

Publikace Hrabová v čase první světové války je nyní zdarma ke stažení

Pokud má někdo zájem o publikaci Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914–1919 a nechce se mu pro ni na úřad, pak má jedinečnou možnost si tuto publikaci na webu obce ZDARMA stáhnout: Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914-1919.

(FOTO) Setkání jubilantů 2018

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhlo v klubovně hrabovských hasičů setkání jubilantů. Seniorům zazpívaly a zarecitovaly děti z MŠ Klubíčko a také Václav Fajfr.

Přeparkování aut na ul. Jestřábského – 25.11. 2018

Žádáme obyvatele ulice Jestřábského 246, aby přeparkovali své automobily a uvolnili tak prostory ke konání Kateřinské poutě v neděli 25.11.2018.

Sbírka potravinové pomoci – 18.-19.10. 2018

Městský obvod Hrabová pořádá u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby sbírku potravinové pomoci pro Potravinovou banku v Ostravě, z.s.

Zájezd pro seniory byl „vyprodán“

Paní Ivana Bollogová z úřadu informuje veřejnost, že zájezd pro seniory, který je organizován jejím odborem, byl během jedné hodiny beznadějně „vyprodán“, respektive kapacita byla zcela naplněna.