Úřad MOb Hrabová

Stavebně správní odbor dal rozšíření školní družiny zelenou

Stavebně správní odbor dal rozšíření školní družiny zelenou

Stavebně správní odbor ÚMOb Hrabová vydal začátkem prosince stavební povolení č. 46/2017 na stavbu „Stavební úpravy ZŠ Paskovská — rozšíření školní družiny“. Paní Faicová nám na dotaz bleskově odepsala, o co přesně ve stavbě jde. Děkujeme! 0

čtěte dále

Vyklízení půd obecních bytových domů na Šídlovci

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vážení spoluobčané, určitě jste si všimli, že v posledních dnech dochází k vyklízení půd obecních bytových domů na Šídlovci. Jedná se o společné prostory domů, ve kterých by se neměl nacházet nepotřebný majetek, nebezpečné materiály, hořlaviny či odpad. 2+

čtěte dále

Pracovníci VPP uklízeli na ulici U Řeky

Pracovníci VPP uklízeli na ulici U Řeky

Ulice U Řeky je dost možná v Hrabové nejčastějším místem, kde neukáznění lidé zakládají černé skládky. Pracovníci veřejně prospěšných prací zde opět uklízeli a opět se jednalo o stavební odpad. Děkujeme paní Davidové za spolupráci a pracovníkům VPP za odvoz. 0

čtěte dále

Pracovníci VPP odvezli nasbíraný odpad

Pracovníci VPP odvezli nasbíraný odpad

Úřad dle předchozí dohody zajistil odvoz odpadu, který se podařilo nasbírat během akce Ukliďme Česko. Pracovníci veřejně prospěšných prací dorazili na nahlášené místo během několika desítek minut od zavolání paní Davidové, která telefonicky převzala potřebné informace. 0

čtěte dále

Hrabovské obecní a jiné kroniky (1.-2.9.2017)

Hrabovské obecní a jiné kroniky (1.-2.9.2017)

Srdečně Vás zveme na výstavu Hrabovské obecní a jiné kroniky, která se uskuteční v sále hrabovské hasičské zbrojnice. Vystaveny budou hrabovské kroniky z 19.-21. století (obecní, hasičské, farní, spolkové, školní). 0

čtěte dále

Nová střecha knihovny – vyjádření úřadu

Nová střecha knihovny – vyjádření úřadu

Vzhledem k tomu, že opakovaně docházelo k zatékání do budovy knihovny, bylo po prověření zjištěno, že střešní krytina je na mnoha místech porušena a to z toho důvodu, že původní krytina byla z vlnitých živičných desek, ve kterých se dlouhodobě udržovaly nečistoty (listí z okolních stromů, prach atd.). 0

čtěte dále

Poděkování hasičům od tajemníka úřadu

Poděkování hasičům od tajemníka úřadu

Chtěl bych poděkovat hrabovské jednotce dobrovolných hasičů za včerejší výjezd, ořezání zlomené větve břízy před domem Reymontova 10 a vyklizení oleje sorbentem v místě nelegální rampy za garážemi u Šídlovce. Prosím veřejnost o dodržování čistoty, jinak bude rampa zlikvidována. 1+

čtěte dále

Bude proveden postřik plevele

Bude proveden postřik plevele

Tajemník obce reagoval na článek pana Petany (Zvýšená druhová pestrost kolem nového parkoviště) a uvedl, jak bude úřad v této záležitosti postupovat. 2+

čtěte dále

Četa v akci

Četa v akci

Do několika málo minut od odeslání emailu tajemníkovi vystartovala naše nádvořní četa (pracovníci VPP) odklidit černou skládku na ulici U Řeky. Při jednom ještě opravili dopravní značku a odvezli i odpad, který nahlásila Hanka Schwarzová prostřednictvím Facebookové skupiny Hrabová. 3+

čtěte dále

Studie kulturního domu – přístavba Úřadu

Studie kulturního domu – přístavba Úřadu

Níže uvádíme nezměněný text (email), který zaslal dne 24.7.2017 starosta Igor Trávníček všem zastupitelům. 3+

čtěte dále

Pomozte vytvořit plán rozvoje obce Hrabová

Pomozte vytvořit plán rozvoje obce Hrabová

Na posledním jednání zastupitelstva proběhla diskuze na téma vytvoření plánu rozvoje Hrabové. Úřad má zpracovaný investiční rozpočet na tento rok i rozpočtový výhled na léta 2018 až 2020. 0

čtěte dále

Otevřený dopis – řešení vloupání do aut na Šídlovci

Otevřený dopis – řešení vloupání do aut na Šídlovci

p. Igor Trávníček Úřad městského obvodu Ostrava – Hrabová Bažanova 4 Ostrava – Hrabová 720 00 V Ostravě 14. dubna 2017 3+

čtěte dále

Přerušení stavebního řízení (aktualizováno)

Přerušení stavebního řízení (aktualizováno)

Dnes jsem byl úřadem v Hrabové požádán o stažení tohoto dokumentu z Hrabová.Info. Jelikož neměl náš úřad od Magistrátu bližší informace, požádal jsem paní Ing. Březinovou (referent odboru dopravy) o zdůvodnění požadavku na stažení tohoto dokumentu z těchto stránek. 0

čtěte dále

Ledová plocha dočasně uzavřena

Ledová plocha dočasně uzavřena

Vedení městského úřadu Hrabová oznamuje, že od 10.2.2017 z technických důvodů není možné využívat ledovou plochu kluziště pro bruslení veřejnosti v prostoru hřiště za budovou úřadu Bažanova 174/4. 0

čtěte dále

Bruslení pro veřejnost

Bruslení pro veřejnost

Vedení městského úřadu Hrabová oznamuje, že bruslení pro veřejnost bude probíhat ve všední dny v době od 14 do 18 hod., v sobotu a v neděli od 10 do 18 hod. v prostoru hřiště za budovou úřadu Bažanova 174/4. Vstup je na vlastní nebezpečí. Bruslení dětí do 10 let je povoleno pouze v doprovodu rodičů. 0

čtěte dále