Úřad MOb Hrabová

Vítání občánků – 19.9. 2020

Dovolím si připomenout, že slavnostní „Vítání občánků“ se uskuteční v sobotu 19.9. 2020 v dopoledních hodinách. Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem v městském obvodu Ostrava-Hrabová. Dítě musí být pro tuto příležitost rodičem zaevidováno na úřadě u paní Zdeňky Haunerové.

Úřad v Hrabové bude z technických důvodů ve čtvrtek uzavřen

Tajemník úřadu Jan Socha oznámil, že ve čtvrtek 18.6. 2020 bude z technických důvodů Úřad MOb Hrabová pro veřejnost uzavřen.

Otevírací doba pošty v Hrabové je stále v omezeném režimu

Na základě četných připomínek a stížností bychom chtěli veřejnost informovat o skutečnosti, že otevírací doba pobočky České pošty v Ostravě-Hrabové je stále v omezeném režimu. Na stránkách www.postaonline.cz bohužel nejsou aktuální informace o otevírací době.

Šídlovec: Prostor po klubovně spolku Bokolobka tým je volný

Zájemci o nebytový prostor ke komerčnímu i nekomerčnímu využití (využití nebylo stanoveno) na ulici V. Huga 599/8 po spolku BoKolobka Tým Ostrava o něj mohou žádat přes náš úřadu do 11. června 2020. O zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti rozhodla Rada městského obvodu Hrabová dne 20.5. 2020.

Nyní je v Hrabové dezinfekce zdarma i pro místní podnikatele

Městský obvod Hrabová pomůže v souvislosti s rozvolňováním krizových opatření vládou ČR místním podnikatelům, kteří se chystají znovu otevřít provozovnu v Hrabové. Jednou z podmínek k obnovení provozu je totiž splnění hygienických podmínek.

Dezinfekce zdarma pro občany Hrabové i v neděli 26.4. 2020

Dezinfekci zdarma v množství 250 ml. na 1 rodinu bude úřad v Hrabové rozdávat svým občanům i v neděli 26.4. 2020 od 15 do 17:30 hod. prostřednictvím svého zaměstnance ve sportovním areálu za základní školou v Ostravě-Hrabové na Paskovské ulici.

Informace pro občany o změně úředních hodin

Od pondělí 20.4.2020 jsou úřední hodiny na ÚMOb-Hrabová opět pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod. Jednání na úřadu POUZE po telefonické domluvě. Upřednostňujte elektronickou komunikaci a bezhotovostní platby. V neodkladných záležitostech bude příjem listovních podání či žádostí POUZE na podatelně v 1. patře, místnost č. 10.

Prominutí nájemného z obecních bytů

Úřad v Hrabové dnes zveřejnil následující zprávu: Rada MOb Hrabová chce pomoci mj. nájemcům obecních bytů, kteří se dostali do dočasné platební neschopnosti vzniklé v důsledku krizových opatření vyhlášených v době nouzového stavu vládou ČR v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Mohlo se tak stát ztrátou zaměstnání, uzavřením provozovny, přerušením podnikání apod. po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR 12.3.2020.

Potřebujete roušku? Požádejte úřad

SMS InfoKanál: Úřad v Ostravě-Hrabové má aktuálně k dispozici dostatečnou zásobu roušek a vyzývá všechny občany, aby se v případě zájmu přihlásili na tel. č. 599 420 101 nebo 599 420 112. Pracovníci úřadu roušky distribuují v mikrotenových sáčcích na nahlášenou adresu do schránek občanů. Zároveň připomínáme, že stále sbíráme bavlněný materiál pro výrobu roušek.

Hrabová: Nabídka pomoci spoluobčanům starším 70 let

Úřad městského obvodu Hrabová nabízí v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR a Moravskoslezského kraje následující pomoc občanům starším 70 let, kteří se o ni přihlásí:

[email protected] [email protected]