Úřad MOb Hrabová

Zájezd pro seniory byl „vyprodán“

27.7.2018

Paní Ivana Bollogová z úřadu informuje veřejnost, že zájezd pro seniory, který je organizován jejím odborem, byl během jedné hodiny beznadějně „vyprodán“, respektive kapacita byla zcela naplněna.

čtěte dále

Senioři navštíví Polsko – 19.9.2018

27.7.2018

Ve středu 19. září bude městský obvod Hrabová pořádat již tradiční celodenní zájezd pro své občany starší šedesáti let. Tentokrát se mohou naši senioři těšit na zajímavou expozici zámku v polském městě Pszczyna a prohlídku „medového království“ Marlenky s ochutnávkou výrobků. Nebude chybět ani dobrý oběd ve stylové středověké restauraci.

čtěte dále

Kompostéry jsou připraveny pro vyzvednutí

Kompostéry jsou připraveny pro vyzvednutí

V průběhu měsíce září budeme občanům, kteří v anketním dotazníku písemně požádali, rozdávat domovní kompostéry. Kompostéry je možno odebírat od 7.9. do 29.9.2018 vždy každý pátek v době od 13 do 16 hod. a sobotu v době od 9 do 15 hod. na zpevněné ploše za úřadem.

čtěte dále

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 4 nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2017 ze dne 11. 4. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.

čtěte dále

(FOTO) Vestavba kanceláří ÚMOb Hrabová

(FOTO) Vestavba kanceláří ÚMOb Hrabová

Dvakrát v rozmezí jednoho a půl měsíce navštívila redakce Hrabová.Info probíhající stavební zakázku malého rozsahu na vestavbu kanceláří Úřadu městského obvodu Hrabová. Stavba se blíží ke svému zdárnému dokončení a někteří úředníci se dokonce již do nových prostor v tomto týdnu stěhovali.

čtěte dále

Nadlimitní čištění komunikací

Nadlimitní čištění komunikací

Sdělujeme Vám, že od 30.7.2018 v denní době budeme provádět nadlimitní čištění komunikací III. třídy ve vašem služebním obvodu.

čtěte dále

Zásady pro moštování ovoce v roce 2018 v moštárně ÚMOb Hrabová

Zásady pro moštování ovoce v roce 2018 v moštárně ÚMOb Hrabová

Moštování bylo zahájeno ve středu 18.7.2018. Zájemci o moštování ovoce budou obslouženi dle předem domluvených telefonních objednávek, které se přijímají na tel. čísle 724 237 995 v pracovních dnech v době od 7.00 -14.30 hod. Moštovací dny jsou pracovní dny pondělí až pátek. Bez předchozí objednávky nebude ovoce k moštování přijato.

čtěte dále

Starosta si vyžádal statistiku k prováděným kontrolám Policie ČR

Starosta si vyžádal statistiku k prováděným kontrolám Policie ČR

Dopravní inspektorát, Městského ředitelství policie Ostrava, obdržel Vaši žádost o sdělení k prováděným kontrolám Policie ČR na ul. Paskovské v Ostravě – Hrabové a to především kontroly průjezdu kamiónů touto oblastí.

čtěte dále

Komunitní plán sociálních služeb – možnost připomínkování ze strany občanů

Komunitní plán sociálních služeb – možnost připomínkování ze strany občanů

Vážení spoluobčané, v letošním roce připravuje město Ostrava pod garancí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy již 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 (dále jen 5.KP).

čtěte dále

První průkaz pro Senior TAXI byl vydán…

První průkaz pro Senior TAXI byl vydán…

Informujeme všechny zájemce o Senior TAXI (občané s trvalým pobytem v Hrabové starší 70 let), že jsme již zahájili výdej průkazů opravňujících k využívání této služby. K vyřízení stačí předložit občanský průkaz a aktuální fotografii (cca 3,5 x 4,5 cm).

čtěte dále

ÚMOb Hrabová: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: č. 1/2018

ÚMOb Hrabová: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: č. 1/2018

Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Hrabová tajemník ÚMOb Hrabová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Hrabová na místo úředníka – referent hlavní účetní odboru financí a správy majetku

čtěte dále

Garážový box č. 1 v lokalitě „U Mlýna“

Garážový box č. 1 v lokalitě „U Mlýna“

Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová, odbor financí a správy majetku ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti na městském obvodě Ostrava Hrabová, ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne vyvěšení této výzvy.

čtěte dále

Úřad upozorňuje nájemce, že nebude zajišťována havarijní služba

Znak Hrabové

Upozorňujeme všechny nájemce bytů svěřených do správy Městského obvodu Hrabová, že ode dne 3. 7. 2018 nebude zajišťovaná HAVARIJNÍ SLUŽBA.

čtěte dále

Upozornění na přerušení dodávky pitné vody – 18.6. 2018

Upozornění na přerušení dodávky pitné vody – 18.6. 2018

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. upozorňují, že z důvodu plánované odstávky dojde ve dne 18.6. 2018 od 8:00 hod. do cca 15:00 hodin k přerušení dodávky pitné vody.

čtěte dále

Krajský úřad dal výrobě drcené směsi v Hrabové zelenou

Krajský úřad dal výrobě drcené směsi v Hrabové zelenou

V březnu letošního roku jsme veřejnost informovali, že vedení městského obvodu bojuje proti schválení záměru „Výroba energetické drcené směsi“ v bývalém areálu firmy Ingstav na ul. U Řeky.

čtěte dále