Úřad MOb Hrabová

Informace o zahájeném řízení přístavby ÚMOb pro kulturní účely

Informace pro občanské sdružení o zahájeném řízení: Sdělujeme Vám, že na základě žádosti podané žadatelem Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová zastoupeným na základě plné moci společností BYVAST pro s.r.o., bylo dnem 1.10. 2018 na odboru stavebně správním úřadu městského obvodu Hrabová, jako příslušném stavebním úřadu, zahájeno územní řízení ve věci umístění stavby „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava — Hrabová“ (dále […]

Práce na webu obce ještě neskončila

Z titulku by si čtenář mohl domyslet, že práce na webu obce má svůj „konec“, ale tak to myšleno není;-) Práce na webu samozřejmě nikdy nekončí… V pátek 8. února jsem si však do počítačové učebny v naší základní škole pozval starostu, tajemníka úřadu a úřednice, abychom se společně pobavili o možnostech našeho nového webu obce a upřesnili si další naše kroky.

Vývoz nebezpečného odpadu, přistavení kontejnerů – 15.-17.4. 2019

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil v době od 12.00 – 17.00 hod. ve dnech 15.-17.4. 2019 přistavení mobilní sběrny na nebezpečný odpad.

Nádvořní četa včera odhrnovala sníh ze zastávek

Včera napadl sníh, to tak už v zimě bývá;-) Tímto příspěvkem bych však chtěl poděkovat panu tajemníkovi a nádvořní četě, že vyslyšeli připomínky občanů z minula a mimo jiné zajistili na zastávkách odhrnutí sněhu od patníků.

Anketa zájmu o kotlíkové dotace v Hrabové

V současné době je připravován dotační program Státního fondu životního prostředí určený obcím a občanům v Moravskoslezském kraji. Jedná se o tzv. Kotlíkovou dotaci – 3. výzva – údajně poslední možnost výměny starého kotle za nový!

Nájemné za pozemek pod garážemi a místní poplatek ze psů

Úřad městského obvodu Hrabová informuje, že nájemné za pozemek pod garážemi je splatné do 31. 1. 2019 a místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2019. Pokud má majitel psa povinnost platit 1200 Kč, pak může zaplatit na dvě splátky a to k 31. 3. a 30. 9. 2019.

Budeme mít osvětlenou část ulice U Řeky?

Rada městského obvodu Hrabová bude na svém příštím jednání schvalovat návrh na rozšíření veřejného osvětlení na ul. U Řeky v úseku od ul. Mostní po ul. Na Potoku v k.ú. Hrabová.

Publikace Hrabová v čase první světové války je nyní zdarma ke stažení

Pokud má někdo zájem o publikaci Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914–1919 a nechce se mu pro ni na úřad, pak má jedinečnou možnost si tuto publikaci na webu obce ZDARMA stáhnout: Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914-1919.

(FOTO) Setkání jubilantů 2018

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhlo v klubovně hrabovských hasičů setkání jubilantů. Seniorům zazpívaly a zarecitovaly děti z MŠ Klubíčko a také Václav Fajfr.

Přeparkování aut na ul. Jestřábského – 25.11. 2018

Žádáme obyvatele ulice Jestřábského 246, aby přeparkovali své automobily a uvolnili tak prostory ke konání Kateřinské poutě v neděli 25.11.2018.

Sbírka potravinové pomoci – 18.-19.10. 2018

Městský obvod Hrabová pořádá u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby sbírku potravinové pomoci pro Potravinovou banku v Ostravě, z.s.

Zájezd pro seniory byl „vyprodán“

Paní Ivana Bollogová z úřadu informuje veřejnost, že zájezd pro seniory, který je organizován jejím odborem, byl během jedné hodiny beznadějně „vyprodán“, respektive kapacita byla zcela naplněna.

Senioři navštíví Polsko – 19.9.2018

Ve středu 19. září bude městský obvod Hrabová pořádat již tradiční celodenní zájezd pro své občany starší šedesáti let. Tentokrát se mohou naši senioři těšit na zajímavou expozici zámku v polském městě Pszczyna a prohlídku „medového království“ Marlenky s ochutnávkou výrobků. Nebude chybět ani dobrý oběd ve stylové středověké restauraci.

Kompostéry jsou připraveny pro vyzvednutí

V průběhu měsíce září budeme občanům, kteří v anketním dotazníku písemně požádali, rozdávat domovní kompostéry. Kompostéry je možno odebírat od 7.9. do 29.9.2018 vždy každý pátek v době od 13 do 16 hod. a sobotu v době od 9 do 15 hod. na zpevněné ploše za úřadem.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 4 nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2017 ze dne 11. 4. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.