Úřad MOb Hrabová

Budeme mít osvětlenou část ulice U Řeky?

Budeme mít osvětlenou část ulice U Řeky?

Rada městského obvodu Hrabová bude na svém příštím jednání schvalovat návrh na rozšíření veřejného osvětlení na ul. U Řeky v úseku od ul. Mostní po ul. Na Potoku v k.ú. Hrabová.

čtěte dále

Publikace Hrabová v čase první světové války je nyní zdarma ke stažení

Publikace Hrabová v čase první světové války je nyní zdarma ke stažení

Pokud má někdo zájem o publikaci Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914–1919 a nechce se mu pro ni na úřad, pak má jedinečnou možnost si tuto publikaci na webu obce ZDARMA stáhnout: Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914-1919.

čtěte dále

(FOTO) Setkání jubilantů 2018

Hasièárna Ostrava Hrabová, 29.11. 2018

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhlo v klubovně hrabovských hasičů setkání jubilantů. Seniorům zazpívaly a zarecitovaly děti z MŠ Klubíčko a také Václav Fajfr.

čtěte dále

Přeparkování aut na ul. Jestřábského – 25.11. 2018

Přeparkování aut na ul. Jestřábského – 25.11. 2018

Žádáme obyvatele ulice Jestřábského 246, aby přeparkovali své automobily a uvolnili tak prostory ke konání Kateřinské poutě v neděli 25.11.2018.

čtěte dále

Sbírka potravinové pomoci – 18.-19.10. 2018

Sbírka potravinové pomoci – 18.-19.10. 2018

Městský obvod Hrabová pořádá u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby sbírku potravinové pomoci pro Potravinovou banku v Ostravě, z.s.

čtěte dále

Zájezd pro seniory byl „vyprodán“

27.7.2018

Paní Ivana Bollogová z úřadu informuje veřejnost, že zájezd pro seniory, který je organizován jejím odborem, byl během jedné hodiny beznadějně „vyprodán“, respektive kapacita byla zcela naplněna.

čtěte dále

Senioři navštíví Polsko – 19.9.2018

27.7.2018

Ve středu 19. září bude městský obvod Hrabová pořádat již tradiční celodenní zájezd pro své občany starší šedesáti let. Tentokrát se mohou naši senioři těšit na zajímavou expozici zámku v polském městě Pszczyna a prohlídku „medového království“ Marlenky s ochutnávkou výrobků. Nebude chybět ani dobrý oběd ve stylové středověké restauraci.

čtěte dále

Kompostéry jsou připraveny pro vyzvednutí

Kompostéry jsou připraveny pro vyzvednutí

V průběhu měsíce září budeme občanům, kteří v anketním dotazníku písemně požádali, rozdávat domovní kompostéry. Kompostéry je možno odebírat od 7.9. do 29.9.2018 vždy každý pátek v době od 13 do 16 hod. a sobotu v době od 9 do 15 hod. na zpevněné ploše za úřadem.

čtěte dále

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 4 nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2017 ze dne 11. 4. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.

čtěte dále

(FOTO) Vestavba kanceláří ÚMOb Hrabová

(FOTO) Vestavba kanceláří ÚMOb Hrabová

Dvakrát v rozmezí jednoho a půl měsíce navštívila redakce Hrabová.Info probíhající stavební zakázku malého rozsahu na vestavbu kanceláří Úřadu městského obvodu Hrabová. Stavba se blíží ke svému zdárnému dokončení a někteří úředníci se dokonce již do nových prostor v tomto týdnu stěhovali.

čtěte dále

Nadlimitní čištění komunikací

Nadlimitní čištění komunikací

Sdělujeme Vám, že od 30.7.2018 v denní době budeme provádět nadlimitní čištění komunikací III. třídy ve vašem služebním obvodu.

čtěte dále

Zásady pro moštování ovoce v roce 2018 v moštárně ÚMOb Hrabová

Zásady pro moštování ovoce v roce 2018 v moštárně ÚMOb Hrabová

Moštování bylo zahájeno ve středu 18.7.2018. Zájemci o moštování ovoce budou obslouženi dle předem domluvených telefonních objednávek, které se přijímají na tel. čísle 724 237 995 v pracovních dnech v době od 7.00 -14.30 hod. Moštovací dny jsou pracovní dny pondělí až pátek. Bez předchozí objednávky nebude ovoce k moštování přijato.

čtěte dále

Starosta si vyžádal statistiku k prováděným kontrolám Policie ČR

Starosta si vyžádal statistiku k prováděným kontrolám Policie ČR

Dopravní inspektorát, Městského ředitelství policie Ostrava, obdržel Vaši žádost o sdělení k prováděným kontrolám Policie ČR na ul. Paskovské v Ostravě – Hrabové a to především kontroly průjezdu kamiónů touto oblastí.

čtěte dále

Komunitní plán sociálních služeb – možnost připomínkování ze strany občanů

Komunitní plán sociálních služeb – možnost připomínkování ze strany občanů

Vážení spoluobčané, v letošním roce připravuje město Ostrava pod garancí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy již 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 (dále jen 5.KP).

čtěte dále

První průkaz pro Senior TAXI byl vydán…

První průkaz pro Senior TAXI byl vydán…

Informujeme všechny zájemce o Senior TAXI (občané s trvalým pobytem v Hrabové starší 70 let), že jsme již zahájili výdej průkazů opravňujících k využívání této služby. K vyřízení stačí předložit občanský průkaz a aktuální fotografii (cca 3,5 x 4,5 cm).

čtěte dále