Úřad MOb Hrabová

Starosta si vyžádal statistiku k prováděným kontrolám Policie ČR

Starosta si vyžádal statistiku k prováděným kontrolám Policie ČR

Dopravní inspektorát, Městského ředitelství policie Ostrava, obdržel Vaši žádost o sdělení k prováděným kontrolám Policie ČR na ul. Paskovské v Ostravě – Hrabové a to především kontroly průjezdu kamiónů touto oblastí.

čtěte dále

Komunitní plán sociálních služeb – možnost připomínkování ze strany občanů

Komunitní plán sociálních služeb – možnost připomínkování ze strany občanů

Vážení spoluobčané, v letošním roce připravuje město Ostrava pod garancí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy již 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 (dále jen 5.KP).

čtěte dále

První průkaz pro Senior TAXI byl vydán…

První průkaz pro Senior TAXI byl vydán…

Informujeme všechny zájemce o Senior TAXI (občané s trvalým pobytem v Hrabové starší 70 let), že jsme již zahájili výdej průkazů opravňujících k využívání této služby. K vyřízení stačí předložit občanský průkaz a aktuální fotografii (cca 3,5 x 4,5 cm).

čtěte dále

ÚMOb Hrabová: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: č. 1/2018

ÚMOb Hrabová: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: č. 1/2018

Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Hrabová tajemník ÚMOb Hrabová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Hrabová na místo úředníka – referent hlavní účetní odboru financí a správy majetku

čtěte dále

Garážový box č. 1 v lokalitě „U Mlýna“

Garážový box č. 1 v lokalitě „U Mlýna“

Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová, odbor financí a správy majetku ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti na městském obvodě Ostrava Hrabová, ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne vyvěšení této výzvy.

čtěte dále

Úřad upozorňuje nájemce, že nebude zajišťována havarijní služba

Znak Hrabové

Upozorňujeme všechny nájemce bytů svěřených do správy Městského obvodu Hrabová, že ode dne 3. 7. 2018 nebude zajišťovaná HAVARIJNÍ SLUŽBA.

čtěte dále

Upozornění na přerušení dodávky pitné vody – 18.6. 2018

Upozornění na přerušení dodávky pitné vody – 18.6. 2018

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. upozorňují, že z důvodu plánované odstávky dojde ve dne 18.6. 2018 od 8:00 hod. do cca 15:00 hodin k přerušení dodávky pitné vody.

čtěte dále

Krajský úřad dal výrobě drcené směsi v Hrabové zelenou

Krajský úřad dal výrobě drcené směsi v Hrabové zelenou

V březnu letošního roku jsme veřejnost informovali, že vedení městského obvodu bojuje proti schválení záměru „Výroba energetické drcené směsi“ v bývalém areálu firmy Ingstav na ul. U Řeky.

čtěte dále

Charitativní sbírka v Hrabové se skutečně vydařila

Charitativní sbírka v Hrabové se skutečně vydařila

První velká  sbírková charitativní akce je úspěšně za námi a velký dík patří všem dárcům, kteří sbírku svými dary štědře podpořili. Dnes jsme obdrželi informaci a poděkování od společnosti MOMENT a můžeme hrdě konstatovat, že celkově se nasbíralo neuvěřitelných 785 kg  oblečení +  boty, kabelky , hračky, doplňky, sklo-keramika….

čtěte dále

Dnes a zítra probíhá na úřadě sbírka

Dnes a zítra probíhá na úřadě sbírka

Již od brzkých ranních hodin přinášejí občané na úřad věci, které již sami nepotřebují a které mohou být ještě jiným k užitku. Zájem občanů pomoci a zapojit se do sbírky předčil naše očekávání.

čtěte dále

Úřad hledá spolupracovníka k profesionalizaci čety veřejně prospěšných prací

Úřad hledá spolupracovníka k profesionalizaci čety veřejně prospěšných prací

Hledáme šikovného, zdatného pracovníka k profesionalizaci čety veřejně prospěšných prací, nejlépe z Hrabové či blízkého okolí.

čtěte dále

Tematický obrázek u příležitosti Vítání občánků

Tematický obrázek u příležitosti Vítání občánků

Jména občánků, zapsaná do pamětní knihy u příležitosti Vítání občánků, doprovází vždy tematicky volený obrázek s dvojčátky. Pro letošní první vítání občánků, které proběhlo 21.4.2018 a na němž se představilo veřejnosti 16 dětí, byl zvolen obrázek dětí na houpačce pod rozkvetlým stromem.

čtěte dále

Studie dopravního řešení ulice V. Huga

Studie dopravního řešení ulice V. Huga

Úřad městského obvodu Hrabová nechal zpracovat studii dopravního řešení ulice V. Huga. Zpracovatel studie předložil tři možná řešení, kdy ve všech případech dojde ke zjednosměrnění ulice – a tedy i části Šídlovce.

čtěte dále

Našim hasičům se rozšiřuje parkoviště o manipulační plochu

Našim hasičům se rozšiřuje parkoviště o manipulační plochu

Jak jste si pravděpodobně již všimli, tak v těchto dnech intenzivně probíhá výstavba nového chodníku v úseku od hasičárny po ulici Jezerní. Díky paní Svatavě Králové z úřadu máme o stavbě podrobnější informace, o které se rádi podělíme.

čtěte dále

Pedagogové ze základní a mateřské školy převzali ocenění u příležitosti Dne učitelů

Pedagogové ze základní a mateřské školy převzali ocenění u příležitosti Dne učitelů

Starosta Igor Trávníček odměnil naše pedagogy za jejich dlouholetou tvůrčí činnost. Symbolické ocenění ze strany zřizovatele se v novodobé historii Hrabové konalo sice poprvé, ale dle slov vedoucí příslušného odboru školství se z toho stane každoroční tradice.

čtěte dále