Úřad MOb Hrabová

Studie dopravního řešení ulice V. Huga

Studie dopravního řešení ulice V. Huga

Úřad městského obvodu Hrabová nechal zpracovat studii dopravního řešení ulice V. Huga. Zpracovatel studie předložil tři možná řešení, kdy ve všech případech dojde ke zjednosměrnění ulice – a tedy i části Šídlovce.

čtěte dále

Našim hasičům se rozšiřuje parkoviště o manipulační plochu

Našim hasičům se rozšiřuje parkoviště o manipulační plochu

Jak jste si pravděpodobně již všimli, tak v těchto dnech intenzivně probíhá výstavba nového chodníku v úseku od hasičárny po ulici Jezerní. Díky paní Svatavě Králové z úřadu máme o stavbě podrobnější informace, o které se rádi podělíme.

čtěte dále

Pedagogové ze základní a mateřské školy převzali ocenění u příležitosti Dne učitelů

Pedagogové ze základní a mateřské školy převzali ocenění u příležitosti Dne učitelů

Starosta Igor Trávníček odměnil naše pedagogy za jejich dlouholetou tvůrčí činnost. Symbolické ocenění ze strany zřizovatele se v novodobé historii Hrabové konalo sice poprvé, ale dle slov vedoucí příslušného odboru školství se z toho stane každoroční tradice.

čtěte dále

Zpoplatněná Místecká – rok stará odpověď

Zpoplatněná Místecká – rok stará odpověď

Před několika týdny jsme zde zveřejnili odpověď Ministerstva dopravy ve věci žádosti o zrušení zpoplatnění Místecké. Jelikož někteří občané považují postup vedení obce za účelový „vždy před volbami“, přistoupili jsme ke zveřejnění i rok staré odpovědi, kde náměstek pro řízení sekce oznamuje, že pro rok 2017 se nenavrhují v dané věci žádné změny.

čtěte dále

Ministerstvo odpovědělo na žádost o zrušení zpoplatnění

Ministerstvo odpovědělo na žádost o zrušení zpoplatnění

Vážený pane starosto, byl jsem pověřen panem ministrem odpovědi na Váš dopis č. j. 00279/2018/Fai ze dne 17. ledna 2018 ve věci Vaší žádosti o vynětí části dálnice D56 v úseku mezi exity 39 a 43 ze seznamu pozemních komunikaci, jejichž užití podléhá povinnosti uhradit časový poplatek. V této souvislosti uvádím následující.

čtěte dále

Pro majitele psů a nájemce pozemků garáží nebo zahrádek

Pro majitele psů a nájemce pozemků garáží nebo zahrádek

Úřad městského obvodu Hrabová informuje majitele psů, že poplatek za psa za rok 2018 se platí do 31. 3. 2018. Platit lze bankovním převodem na účet č. 19-1644935359/0800, VS 1341 nebo hotově na pokladně úřadu v pondělí a středa.

čtěte dále

Dopis ministru dopravy: Dálniční poplatky na D 56 v k.ú. Hrabová

Dopis ministru dopravy: Dálniční poplatky na D 56 v k.ú. Hrabová

Starosta Igor Trávníček se na besedě, která proběhla v pátek 19.1.2018 v budově úřadu zmínil, že aktuálně podepsal dopis adresovaný Ministerstvu dopravy. V dopise opět obec apeluje na zrušení zpoplatnění silnice Místecké v předloženém úseku. Se souhlasem paní Faicové i starosty dopis zveřejňujeme.

čtěte dále

Stavebně správní odbor dal rozšíření školní družiny zelenou

Stavebně správní odbor dal rozšíření školní družiny zelenou

Stavebně správní odbor ÚMOb Hrabová vydal začátkem prosince stavební povolení č. 46/2017 na stavbu „Stavební úpravy ZŠ Paskovská — rozšíření školní družiny“. Paní Faicová nám na dotaz bleskově odepsala, o co přesně ve stavbě jde. Děkujeme!

čtěte dále

Vyklízení půd obecních bytových domů na Šídlovci

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vážení spoluobčané, určitě jste si všimli, že v posledních dnech dochází k vyklízení půd obecních bytových domů na Šídlovci. Jedná se o společné prostory domů, ve kterých by se neměl nacházet nepotřebný majetek, nebezpečné materiály, hořlaviny či odpad.

čtěte dále

Pracovníci VPP uklízeli na ulici U Řeky

Pracovníci VPP uklízeli na ulici U Řeky

Ulice U Řeky je dost možná v Hrabové nejčastějším místem, kde neukáznění lidé zakládají černé skládky. Pracovníci veřejně prospěšných prací zde opět uklízeli a opět se jednalo o stavební odpad. Děkujeme paní Davidové za spolupráci a pracovníkům VPP za odvoz.

čtěte dále

Pracovníci VPP odvezli nasbíraný odpad

Pracovníci VPP odvezli nasbíraný odpad

Úřad dle předchozí dohody zajistil odvoz odpadu, který se podařilo nasbírat během akce Ukliďme Česko. Pracovníci veřejně prospěšných prací dorazili na nahlášené místo během několika desítek minut od zavolání paní Davidové, která telefonicky převzala potřebné informace.

čtěte dále

Hrabovské obecní a jiné kroniky (1.-2.9.2017)

Hrabovské obecní a jiné kroniky (1.-2.9.2017)

Srdečně Vás zveme na výstavu Hrabovské obecní a jiné kroniky, která se uskuteční v sále hrabovské hasičské zbrojnice. Vystaveny budou hrabovské kroniky z 19.-21. století (obecní, hasičské, farní, spolkové, školní).

čtěte dále

Nová střecha knihovny – vyjádření úřadu

Nová střecha knihovny – vyjádření úřadu

Vzhledem k tomu, že opakovaně docházelo k zatékání do budovy knihovny, bylo po prověření zjištěno, že střešní krytina je na mnoha místech porušena a to z toho důvodu, že původní krytina byla z vlnitých živičných desek, ve kterých se dlouhodobě udržovaly nečistoty (listí z okolních stromů, prach atd.).

čtěte dále

Poděkování hasičům od tajemníka úřadu

Poděkování hasičům od tajemníka úřadu

Chtěl bych poděkovat hrabovské jednotce dobrovolných hasičů za včerejší výjezd, ořezání zlomené větve břízy před domem Reymontova 10 a vyklizení oleje sorbentem v místě nelegální rampy za garážemi u Šídlovce. Prosím veřejnost o dodržování čistoty, jinak bude rampa zlikvidována.

čtěte dále

Bude proveden postřik plevele

Bude proveden postřik plevele

Tajemník obce reagoval na článek pana Petany (Zvýšená druhová pestrost kolem nového parkoviště) a uvedl, jak bude úřad v této záležitosti postupovat.

čtěte dále