Fotosoutěž

Kulturní komise – fotosoutěž
„Jak plynul rok v Hrabové“

K odeslání fotografií používejte: webový formulář.

Nepovinná témata:

 • Leden: bez tématu
 • Únor: bez tématu
 • Březen: černé skládky
 • Duben: ulice
 • Květen: jaro
 • Červen: domácí mazlíček
 • Červenec a srpen: léto
 • Září: škola
 • Říjen: podzim
 • Listopad: nejlepší foto z Kateřinské pouti
 • Prosinec: Vánoce

Archiv jednotlivých částí fotosoutěže:

 • Leden (Ilona Hromádková): >>zde<<
 • Únor (Ilona Hromádková): >>zde<<
 • Březen (Barbora Ručková): >>zde<<
 • Duben (Ilona Hromádková): >>zde<<
 • Květen (Milan Slíva): >>zde<<
 • Červen (Jana Machálková): >>zde<<
 • Červenec (Ilona Hromádková): >>zde<<
 • Srpen (Libor Hromádka): >>zde<<
 • Září (Milan Slíva): >>zde<<
 • Říjen (Libor Hromádka): >>zde<<
 • Listopad (Libor Hromádka): >>zde<<

Projekt s názvem Jak plynul rok v Hrabové je něco, co Ostrava – Hrabová ještě neměla. Jedná se o mapování jednoho roku života v obci formou fotoreportáží samotnými občany. Mapovat se touto cestou bude každý den obce v průběhu celého roku 2015. Projekt je pro fotografy bez rozdílů profesionál/amatér, tedy pro všechny občany.

Organizátorem projektu je Kulturní komise ve složení:
Kopitzová Vladislava, Houžvička Miroslav, Orkáč Radomír, Žižka Vojtěch a Jochec František.

Pravidla fotografické soutěže

Soutěž bude probíhat po měsících od 1.1. 2015 00:00 hod. do 31.12. 2015 23:59 hod. K odevzdání fotografií musí dojít vždy nejpozději 5. den následujícího měsíce. Např. fotografie za leden je nutné odevzdat do 5. února. Do soutěže se mohou zapojit i občané mimo obec Hrabová, dokonce i lidé ze zahraničí.

Hlavní podmínkou je, aby všechny fotografie byly pořízeny v obci Hrabová:

 • veřejné dění (např. akce ke Dni dětí, společenské plesy, zvláštní události),
 • příroda,
 • doprava,
 • osobní fotografie,
 • fotografie z rodinných oslav,
 • atd.

Fotografie zasílejte výhradně přes webový formulář na www.hrabova.info -> FOTOSOUTĚŽ (http://www.hrabova.info/fotosoutez). Ve výjimečných případech je možno fotografie odeslat prostřednictvím elektronické pošty na: [email protected]

Webový formulář:

 • Formulář pro odeslání fotografií je hostován/umístěn u společnosti Google, kam budou odeslané fotografie nahrány. Formulář má následující podobu:

foto1

 • Po úspěšném odeslání fotografie do soutěže se zobrazí následující text (Soubor byl úspěšně odeslán):foto2
 • Pozn.: Prosíme, abyste v tomto případě ignorovali upozornění společnosti Google: This application was created by another user, not by Google. Varování Vás pouze informuje o tom, že společnost Google neručí za vytvořenou aplikaci.

Do soutěže budou přijímány fotografie pouze v elektronické podobě a to v minimálním rozlišení od 1600×1200 pixelů, ale v maximální velikosti 10 MB / fotka. Fotografie mohou být barevné i černobílé, ale musí být k nim dodán popisek s požadovanými informacemi – jméno a příjmení autora, datum pořízení, emailový a/nebo telefonický kontakt a souhlas se zveřejněním fotografií.
Ze soutěže budou automaticky vyřazeny fotografie, které nesplní výše uvedené náležitosti.

Každý měsíc vybere porota (složená z vyhlašovatelů, zástupce obce a školy) nejlepší fotografie pro každý den v daném měsíci a tyto budou součástí připravované publikace. Na webových stránkách www.hrabova.info budou jednou měsíčně vybrané fotografie zveřejňovány. Po ukončení soutěže, tedy po 365 dnech, bude vybrán a oceněn ten nejúspěšnější soutěžící. Všichni soutěžící budou pozváni k pořízení skupinové fotografie odborníkem a tato fotografie bude součástí vzniklé publikace. Autoři projektu se budou snažit v roce 2016 zajistit vydání publikace pomocí dotací.

Obecná ustanovení

Odesláním fotografie do soutěže uděluje autor bezplatně organizátorovi územně a časově neomezenou nevýhradní licenci k fotografii. Licence zahrnuje zejména právo organizátora zveřejňovat a vystavovat fotografie na výstavách, veřejných prostranstvích, společenských a prezentačních akcích organizátora, webových prezentacích a jiných prezentačních materiálech organizátora a nekomerčních médiích určených k prezentaci obce. Licence poskytuje organizátorovi soutěže právo pořizovat kopie fotografie.

Tuto fotografickou soutěž organizuje Kulturní komise v Hrabové. Své dotazy nám můžete zasílat na email [email protected], nebo vkládat do diskuze na stránkách www.hrabova.info.

[email protected] [email protected]