Miroslav Houžvička: Vzácné doklady hrabovské historie

(Hrabovské listy 10/2023, autor textu: Miroslav Houžvička) Při přípravě výstavky na oslavy výročí písemné zmínky o Hrabové jsem kontaktoval všemi možnými způsoby občany s žádosti o dodání, resp. zapůjčení historických fotografií. Po osobních schůzkách se nashromáždil dostatek podkladů a byly nalezeny i věci, které již nebyly považovány za existující.

Několik fotografií z kroniky hrabovského Junáka je na Google Photos:

 

Jedním z těchto vzácných dokladů historie byl plakát k první divadelní hře Fidlovačka spolku VOJAN z roku 1947 uvedené na nově vystaveném jevišti v restauraci U Lípy, málo známá báseň Viléma Závady s názvem Hrabovským hrdinům, nedokončená kronika 28. oddílu Junáka Hrabová z roku 1947 a také kronika družiny Lišek od roku 1946 až po začátek roku 1950. Tyto památné kroniky se našly na půdě zásluhou Marcely Luppi, jejíž otec Drahomír Vylegal toto včetně dalších artefaktů zanechal pro další generaci.

Jelikož se souhlasem dárců je domluvena archivace v Archivu města Ostravy, tak bych rád ještě před tím několik ukázek přiblížil občanům Hrabové.

Miroslav Houžvička, fotografie pochází z kroniky hrabovského Junáka

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]