Příspěvek se štítkem: "bypass"

Nový odbočovací pruh u Makra v Ostravě-Hrabové bude nejdříve v roce 2023

Realizace bypassu u Makra se odkládá. Investor stavby, kterým je Statutární město Ostrava, přesunul termín zahájení a dokončení z letošního roku na rok 2023. Předpokládané náklady na realizaci, včetně technického a autorského dozoru, činí 4,8 mil. Kč vč. DPH.

Pokračují přípravy na vybudování bypassu u Makra

Po delším čase se mi podařilo získat aktuální informace o budování připojovacího pruhu u kruhového objezdu před Makrem.

[email protected] [email protected]