Nový odbočovací pruh u Makra v Ostravě-Hrabové bude nejdříve v roce 2023

Realizace bypassu u Makra se odkládá. Investor stavby, kterým je Statutární město Ostrava, přesunul termín zahájení a dokončení z letošního roku na rok 2023. Předpokládané náklady na realizaci, včetně technického a autorského dozoru, činí 4,8 mil. Kč vč. DPH.

Situační výkres širších vztahů

Situační výkres širších vztahů

Skutečná cena nákladů stavby a termín zahájení stavebních prací budou známy až po realizaci veřejných zakázek na zhotovitele, technický dozor investora a BOZP.

Důvodem vybudování propojovací větve je navýšení kapacity stávající křižovatky (kruhového objezdu) u Makra. Vozidla sjíždějící z Místecké ulice ve směru do Hrabové nepojedou přes okružní křižovatku u Makra, ale využijí k odbočení na ulici Paskovskou nový samostatný jízdní pruh, který bude navíc oddělený od okružního pásu travnatým ostrůvkem.

Dokumenty ke stažení:

Zdroj: Foto kruhového objezdu u Makra z mapy.cz

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]