Příspěvek se štítkem: "Dubraviova"

Milan Daníček: Činnosti samosprávy a státní správy ve veřejném zájmu

Pane starosto, pane tajemníku, pohybuji se v Hrabové 10 let a 6 let jsem zde trvale přihlášen. Postavili jsme si tady dům za nějakého vstupního stavu a nepřestáváme se divit k jakým změnám od prvního vstupu dochází — s poslední změnou jsem se potkal včera, když jsem z bydliště chtěl jet do centra Ostravy, a to po průjezdu ul. Poplužní na spojovací místní komunikaci podél zahrádek k ul. Mostní

Kocurek Michal: Oprava ulice Dubraviové

Vážení občané, z důvodu opravy havarijního stavu povrchu komunikace na ulici Dubraviové, bude v nejbližší době na nezbytně nutnou dobu částečně omezen provoz na výše uvedené komunikaci.

(VIDEO) Martin Veselý: Děkujeme vedení obce, opět nás čeká prachové peklo!

Postavili cestu a diví se, že tam začaly jezdit auta. Jelikož návrh stavby Prodloužené Mostní nebyl prezentován veřejnosti, těžko jsme se mohli nějak zapojit do diskuze. Teď už řešíme jen problémy se stavbou vzniklé.

Brzo si již nepůjde zkrátit cestu z Mostní na Domovskou přes ulici Dubraviova

V roce 2019 přijal náš úřad od občanů požadavek, že si po otevření prodloužené Mostní někteří řidiči zkracují cestu na Domovskou ulici přes ulici Dubraviova a žádali o vybudování zábrany na odpovídajícím místě, viz požadavek [0086] Zábrana na ul. Dubraviova.

Ulice Dubraviova má svůj sloupek, který automobilům brání v průjezdu

Před rokem nás informovala paní Jana Faicová z úřadu o přístupu automobilistů z prodloužené Mostní na Dubraviovou ulici. Občané tehdy požádali úřad, aby byla v těchto místech vybudována pevná zábrana. Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Ing. Faicové, že dokázala celý ten proces okolo operativního návrhu vyřídit a minulý týden se sloupek konečně v těchto místech objevil.

[email protected] [email protected]