Milan Daníček: Činnosti samosprávy a státní správy ve veřejném zájmu

Pane starosto, pane tajemníku,

pohybuji se v Hrabové 10 let a 6 let jsem zde trvale přihlášen. Postavili jsme si tady dům za nějakého vstupního stavu a nepřestáváme se divit k jakým změnám od prvního vstupu dochází — s poslední změnou jsem se potkal včera, když jsem z bydliště chtěl jet do centra Ostravy, a to po průjezdu ul. Poplužní na spojovací místní komunikaci podél zahrádek k ul. MostníPOZOR, nejde to; je zde osazena pevná překážka, dvě ocelové trubky jsou zabetonovány v profilu místní komunikace!!!

Zdroj: Barbora Veselá

Zdroj: Barbora Veselá

Dovolím si zrekapitulovat a důvodně předpokládám, že to není jen moje představa, co občan od obce očekává – rozvoj obce ve veřejném zájmu nebo min. v zájmu většiny občanů.

V souvislosti s výše uvedeným dopravním opatřením Vás žádám o písemnou odpověď na následující otázky:

  1. Byla pozemní komunikace mezi ul. Poplužní a ul. Mostní podél zahrádek na p. p. č. 2549 zařazena v r. 2021 a předtím mezi místní komunikace podle § 6 zákona č. 13/1997 Sb.?!
  2. Došla obec (resp. ÚMOb) k závěru, že obecné užívání předmětné pozemní komunikace není ve veřejném zájmu nebo silniční správní úřad zjistil ohrožení podle § 35 či došlo k mimořádné změně dopravního významu podle § 39 výše uvedeného zákona?!
  3. Dále žádám o zaslání kopie povolení silničního správního úřadu s instalací této pevné překážky, stanoviska vlastníka dotčené komunikace tj. Magistrátu a nakonec souhlasu DI PČR s instalací této pevné překážky.
  4. Nakonec Vás žádám o odpověď na následující otázku — proč byla předmětná místní komunikace v r. 2021 upravena/zpevněna penetračním makadamem a nyní nemůže být veřejně přístupná?! Určitě to něco stálo! Pokud to byl záměr měl by být viník označen a vyvozeny závěry, stejně tak by měly být vyvozeny závěry i v případě nedbalosti, když v trvale obydlených částech obce jste úpravy místních komunikací neprovedli, protože jste finanční prostředky věnovali na tuto pozemní komunikaci, která ale dnes nemůže sloužit jako veřejně přístupná!

Pánové, osobně jsem přesvědčen o tom, že vedení městského obvodu, a to jak samospráva tak státní správa, v mnoha věcech postupuje pouze v zájmu jednotlivců či úzkých skupin osob, ale vůbec ne ve veřejném zájmu.

Toto opatření považuji za ukázkové! Nebude se „prášit” čtyřem nebo pěti zahrádkářům (to by se nemuselo, kdyby se úprava v r. 2021 neprovedla touto technologií, ale technologií asfaltového betonu — o moc víc by to nestálo!!!), ale vlastníci dalších dvaceti rodinných domů budou jezdit a obtěžovat dalších 30 nemovitostí v ul. Bělské (s nevyhovujícím napojením na ul. Paskovskou, ale to řešit nebudete, protože se ještě nic nestalo a máte na to papír od Policie) nebo Poplužní. Gratuluji! To je výkon samosprávy a státní správy hodný následování!

Starostovi a tajemníkovi jsem již napsal, ale osobně jste pro mě velikánské lidské zklamání – mě to poručila Rada MOb Hrabová – to je veřejný zájem, který jako správní orgán hájíte?! Nevím jak zareagujete, ale obracím se na Vás touto cestou se žádostí o zaslání kopie předmětného rozhodnutí, souhlasu Magistrátu, jako vlastníka a stanoviska Policie ČR. Předpokládám, že bych se k těmto dokumentům mohl dostat rychleji než na základě přiloženého dopisu a zároveň uvidím, jak zareagujete.

Milan Daníček


Fotografie z doby po montáži sloupků (od Barbory Veselé) a z doby po jejich odstranění jsou na Google Photos:

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]