Video: Hrabová – lidé a země ve stínu habrů

ÚMOb Hrabová nemá námitek se zveřejněním videa „Hrabová – lidé a země ve stínu habrů“.