Video: Hrabová – lidé a země ve stínu habrů

ÚMOb Hrabová nemá námitek se zveřejněním videa “Hrabová – lidé a země ve stínu habrů”.