Dnešní výročí narození Viléma Závady a Jaroslava Opěly

Je nesporné, že mezi nejslavnější rodáky Hrabové patří básník Vilém Závada a dirigent Jaroslav Opěla. Právě dnes 22. května si připomínáme jejich společné výročí narození. V. Závada se narodil 22. května 1905 a J. Opěla se narodil 22. května 1935.