Příspěvek se štítkem: "odpad"

Ostrava: Poplatek za odpady

Do 30. června měl každý občan s trvalým pobytem na území Ostravy povinnost zaplatit poplatek za komunální odpad. Jeho výše byla stejná jako v předchozích letech a to 498 korun za osobu a rok. Platit je stále možné bankovním převodem, složenkou, QR kódem, prostřednictvím SIPO, v pokladně Magistrátu města Ostrava (Prokešovo náměstí 8, budova Nové radnice, kancelář číslo 101) nebo pomocí online platby na portále: platebniportal.ostrava.cz.

Nádoby na komunální odpad v systému města

V poslední době zaznamenal odbor ochrany životního prostředí magistrátu několik občanských sporů ve věci využívání nádob na tříděné odpady, umístěné na společných stanovištích, zejména tam, kde je sídlištní zástavba v bezprostřední blízkosti rodinné zástavby.

Dubnové změny v ostravských odpadových službách

Blíží se duben, což je tradiční doba pro přechod na letní provozní dobu všech sběrných dvorů v Ostravě. V letošním roce však dojde u části sběrných dvorů ke změně výraznější – velké sběrné dvory budou ráno začínat a večer končit o hodinu dříve.

Hrabová: Kontejnery na velkoobjemový odpad (11.-13.4. 2023)

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 11. – 13.4. 2023 přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery budou k dispozici pro všechny občany našeho městského obvodu a budou se nacházet na následujících místech:

(FOTO) Dohlíží úřad na likvidaci stavebního odpadu?

Firmy najaté městským obvodem pravděpodobně likvidují stavební odpad prostřednictvím kontejnérů na komunální odpad. Celou problematiku “stavebního” odpadu otevřel článek s fotkami loni v prosinci: (FOTO) Šídlovec: Stavební odpad zaplavil běžné kontejnery.

(FOTO) Šídlovec: Stavební odpad zaplavil běžné kontejnery

Drzost některých občanů bohužel nebere konce… Pro běžného občana platí, že stavební odpad v žádném případě nesmí být odstraňován prostřednictvím běžných kontejnerů určených pro směsný komunální odpad. Soudě podle toho, co uklízíme v rámci jarní a podzimní akce Ukliďme Česko nebo co musí odvážet do sběrných dvorů naše Technické služby Hrabová, se řada občanů za “běžné” nepovažuje a plete si přírodu a kontejnéry se sběrným […]

Zelená Hrabová děkuje úřadu a technickým službám

Znovu chceme poděkovat ÚMOb Hrabová za rychlé nasazení v likvidaci nepořádku. Technické služby Hrabová se sami svým aktivním přístupem rozhodly pneumatiky a opět začínající skládku na ulici U Řeky zlikvidovat. Informovali jsme je také o bohužel dalším místě s nepořádkem na obecní ploše na proti čerpací stanici Benzina. V tomto roce bychom již toto místo v rámci brigády neuklízeli, ale nechali na příští rok. Technické služby se […]

Hrabová: Kontejnery na velkoobjemový odpad (11.-13.10. 2021)

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil v době od 12.00 hod. – 17.00 hod. ve dnech 11.10. 2021 – 13.10. 2021 přistavení mobilní sběrny na nebezpečný odpad.

Vývoz nebezpečného odpadu, přistavení kontejnerů – 12.-14.4. 2021

(Aktualizováno 12.4. 2021 13:30) Z technických důvodů je kontejner na velkoobjemový odpad ze stanoviště před hřištěm TJ Sokol Hrabová přemístěn na konec ulice Mezipolí – naproti hřiště TJ Sokol Hrabová viz mapy.cz. Kontejner na nebezpečný odpad je dnes ze stejného důvodu přemístěn ke křižovatce ul. Paskovská a Jezdiště.

Úřad v Hrabové nechá v říjnu přistavit kontejnery na velkoobjemový odpad

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil v době od 12.00 hod. – 17.00 hod. ve dnech 12.10. 2020 – 14.10. 2020 přistavení mobilní sběrny na nebezpečný odpad.

[email protected] [email protected]