Hrabová: Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad (8.-11.4. 2024)

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 8.4. 2024 – 11.4. 2024 přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad (přistavení a odvoz během dopoledne). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ shrabky, smetky, větve, popel, staveništní suť, autobaterie, léky, chemikálie apod.

Umístění:

  • ul. Na Hurtě
  • ul. Paskovská (u hřiště TJ “SOKOL Hrabová”)
  • ul. Joštova 3 (rondl Paskovská – Mostní)
  • ul. Šolcova (před potokem)
  • ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
  • ul. Paskovská (trojúhelník ul. Jezdiště)
  • ul. Šrobárova (u výměníku MST)
  • ul. Příborská (za mateřskou školou V. Huga)
  • ul. Krmelínská (před Geologickým průzkumem)
Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]