(FOTO) Povolí odbor životního prostředí opravu povrchu části ulice K Pilíkům?

Jižní úsek ulice K Pilíkům, který začíná na křižovatce s Bělskou ulicí a vede k rybníkům Pilíky, je pro pěší a cyklisty významnou komunikací. Tato cyklostezka slouží jako spojnice s přírodou pro občany z Hrabové, Nové Bělé, Vratimova, Paskova a Ostravy-Jihu. Bohužel, stav povrchu této části komunikace je velmi žalostný.