V září by měla být připravena soudní žaloba na společnost TEFCO

Jelikož ze strany společnosti TEFCO CZ a.s. nedošlo k mimosoudnímu narovnání tak, jak požadovali zastupitelé na svém pracovním zasedání ZMOb 22.1. 2020 usnesením č. 36/861.) z jednání Rady městského obvodu Hrabová 22.4. 2020 bylo doporučeno podat žalobu na TEFCO CZ, a.s., se sídlem Výškovická 2762/120, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 2783014, za nezaplacení pokuty plynoucí ze smluv o dílo.