V září by měla být připravena soudní žaloba na společnost TEFCO

Jelikož ze strany společnosti TEFCO CZ a.s. nedošlo k mimosoudnímu narovnání tak, jak požadovali zastupitelé na svém pracovním zasedání ZMOb 22.1. 2020 usnesením č. 36/861.) z jednání Rady městského obvodu Hrabová 22.4. 2020 bylo doporučeno podat žalobu na TEFCO CZ, a.s., se sídlem Výškovická 2762/120, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 2783014, za nezaplacení pokuty plynoucí ze smluv o dílo.

[0058] Pokuta společnosti TEFCO

Celou kauzu okomentoval na Hrabová.Info po neveřejném pracovním jednání zastupitelstva pan Vladimír Slavík takto:

Vladimír Slavík: Nelze nepominout skutečnost, že vzniklá situace je velikou ostudou místní skupiny ODS, kde pan Tomáš Crla je čelným funkcionářem. Tedy i ostudou pana starosty, který je předsedou této mafiánské organizace s názvem ODS Hrabová.

Předžalobní výzvu k úhradě podle § 142a o.s.ř. zpracovanou advokátní kanceláří FMP v.o.s. nepovažoval právní zástupce společnosti TEFCO CZ za důvodnou. Proto radní na svém jednání 5.5. 2020 pověřili tajemníka úřadu, aby nechal záležitost posoudit nezávislým právníkem. Jelikož Advokátní kancelář Přibil a Přibilová z Kopřivnice podání soudní žaloby doporučila, rozhodla rada na svém jednání 3.6. 2020 o podání soudní žaloby vypracované touto advokátní kanceláří a právním zastoupení v soudním sporu s firmou TEFCO CZ a.s.

Tajemník s právní kanceláří konzultoval průběh realizace obou zakázek a doplňoval důkazy pro případné soudní jednání. Další schůzka se uskutečnila dne 19.8. 2020, kde právní kancelář upozornila na některá rizika spojená s podáním soudní žaloby. Tyto zřejmě projedná Rada MOb Hrabová na svém jednání 9.9. 2020.

A o jakou částku se budeme soudit? Předpoklad je 864 176, 70 Kč.

Dle sdělení tajemníka úřadu Jana Sochy je předpokládaný termín dodání vypracované soudní žaloby advokátní kanceláří v příštím měsíci (09/2020), následně ještě bude vše předloženo radě obce, která musí dát žalobě zelenou.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]