Příspěvek se štítkem: "Povodí Odry"

Povodí Odry: Každý splav na řece může být nebezpečný, bohužel i ten v Hrabové!

Vážení občané, vstupujeme do letní rekreační sezóny a Povodí Odry, státní podnik na Vás apeluje, abyste naše řeky a vodní díla využívali:

(FOTO) Povodí Odry odstraňuje v korytě řeky Ostravice obří nános i vrbinu

Ve středu 18.11. 2020 začali zaměstnanci Povodí Odry odstraňovat přímo v korytě řeky Ostravice “ostrůvek”, který vznikl letitým nánosem a postupným zarůstáním vrbinou. Nejpve s technikou odstranili dřeviny… “Nános bude odstraněn někdy později, s ohledem na klimatické podmínky” mi sdělil pracovník na místě.

(FOTO) Odborná firma pokosila trávu v Šídloveckém potoce

Na základě objednávky státního podniku Povodí Odry provedla v úterý 2. června 2020 odborná firma kosení trávních porostů včetně likvidace pokosené hmoty na vodním toku Šídlovecký potok.

Kosení travních porostů v Šídloveckém potoku a Zyfu

Povodí Odry si objednalo kosení trávy ve vodních tocích v katastrálním území Hrabové. Veřejná zakázka malého rozsahu spočívá v provedení kosení trávních porostů včetně likvidace pokosené hmoty na vodním toku Šídlovecký potok (9.800 m2 travního porostu) a na vodním toku Zyf (13.500 m2 travního porostu).

[email protected] [email protected]