Kosení travních porostů v Šídloveckém potoku a Zyfu

Povodí Odry si objednalo kosení trávy ve vodních tocích v katastrálním území Hrabové. Veřejná zakázka malého rozsahu spočívá v provedení kosení trávních porostů včetně likvidace pokosené hmoty na vodním toku Šídlovecký potok (9.800 m2 travního porostu) a na vodním toku Zyf (13.500 m2 travního porostu).

Aktuální stav Šídloveckého potoka

Aktuální stav travního porostu v Šídloveckém potoce

V roce 2020 budou v předmětných lokalitách probíhat vždy dva cykly – první cyklus bude probíhat v měsících květen/červen, druhý v měsících září/listopad.

Celková cena za rok 2020 činí:

Štítky: , , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]