Hrabová: Rekultivace Pilík 3 aneb zalesnění plochy

V srpnu roku 2021 doporučilo tehdejší vedení městského obvodu Hrabová našemu zastupitelstvu, aby souhlasilo s úpravou územního plánu Ostravy, který u rekultivované plochy po bývalé odkalovací nádrže Pilík 3 počítal s funkčním využitím „lesy“ a nově se to mělo upravit na pouhou funkční plochu „krajinná zeleň“. Čili místo lesa tam měla být pouhá zeleň. Jak to dopadlo?