Zákon č. 106/1999 Sb.

Rada městského obvodu Hrabová schvaluje Výroční zprávu o činnosti orgánů statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014.