Zápis z jednání komise pro děti a mládež – 27.9. 2019

Zápis z schůze Komise pro děti a mládež konané dne 27.9. 2019 v 19.00 hod.