(FOTO) Zimní údržba chodníků a cest v Ostravě-Hrabové

K provádění zimní údržby je zpracovaný „Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků“, kde je popsáno, za jakých povětrnostních podmínek a kdy má zhotovitel údržby vyjet. Jelikož úředníci nemají ve smlouvě s úřadem sjednanou pohotovost, zřídilo vedení obce tzv. operační štáb zimní údržby, který je k dispozici lidem, když nejsou zrovna úředníci na úřadě. Viz vysvětlení paní Moskalové: