Příspěvek se štítkem: "zimní údržba"

(FOTO) Zimní údržba v Hrabové – 21.1. 2023

Nabízím celý svůj čistý plat místostarosty (cca 7 000 Kč) a předsedy zimní údržby (0 Kč) tomu, kdo dnes 21.1. 2023 do 12:00 hod. prokazatelně odhází více zastávek v Hrabové než já (stačí foto před odhrnováním a po odhrnování). Pokud mě překoná více lidí, každý dostane poměrnou část. Zároveň touto cestou chci poděkovat panu Janšovi, Chalotovi, Baronovi a Moskalovi za to, že od 1:30 hod. odhrnují naše ulice a chodníky.

Zimní údržba

Evidence podnětů: https://trello.com/c/q8boT56T Případné nespokojené občany žádám, aby závady na zimní údržbě hlásili: komunikace: paní Moskalové, tel. 725 996 473, [email protected]; chodníky: Ing. Davidové, tel.724 237 995, [email protected] Ing. Jan Socha, tajemník úřadu

(FOTO) Zimní údržba chodníků a cest v Ostravě-Hrabové

K provádění zimní údržby je zpracovaný „Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků“, kde je popsáno, za jakých povětrnostních podmínek a kdy má zhotovitel údržby vyjet. Jelikož úředníci nemají ve smlouvě s úřadem sjednanou pohotovost, zřídilo vedení obce tzv. operační štáb zimní údržby, který je k dispozici lidem, když nejsou zrovna úředníci na úřadě. Viz vysvětlení paní Moskalové:

[email protected] [email protected]