KDU-ČSL: vyhodnocení výsledků ankety

Vyhodnocení výsledků ankety ke komunálním volbám 2014
provedl Výbor KDU-ČSLa touto cestou s nimi seznamuje občany.

Z vydaných a roznesených cca 500 ks anketních lístků se vrátilo 96 vyplněných, což odpovídá téměř 20% oslovených domácností.

Pro stanovení pořadí jsme se rozhodli přidělit záměrům body takto:
Za první pořadí 10 b., za druhé 9 b., za třetí 8 b. a t.d. až do 10. místa za 1 b.

Z tohoto bodování vyplynulo pořadí, uvedené v přiložené tabulce. Čísla uvedená ve sloupcích pod umístěním znamenají počet přidělených 1., 2., 3., … míst pro ten, který záměr z našeho návrhu. V dolní části tabulky znamenají počet umístění jednotlivých vašich námětů vzešlých z ankety. Některé náměty velmi podobného charakteru jsme sloučili do jednoho řádku.

Pro stažení dokumentu klikněte zde: XLSX dokument  (PDF).

Toto pořadí budou mít naši zvolení členové obvodního zastupitelstva na zřeteli při sestavování programu akcí, staveb, či opatření pro nastávající volební období 2014-2018.

Děkujeme vám všem, kteří jste se v naší anketě vyjádřili, a pomohli nám v přípravě na nelehkou práci, získat pro řešení vašich problémů a jeho podporu i ostatní zastupitele obvodu.

Ing. Věra Chlupatá

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]