Stavební řízení – revitalizace ploch Šídlovec

Po tom co jsem se zúčastnil ustavujícího jednání zastupitelstva, tak jsem si odnesl především jeden dojem. Pracovníci na našem obecním úřadě jednají sice tak, aby do písmene splnili literu zákona, ale určitá vstřícnost a zájmy občanů jsou pro ně podružná záležitost.

Příliš si neuvědomují, že na obci jsou pro blaho občanů a rozvoj obce v souladu se zájmy jejich obyvatel.

K následující informaci je nutné se proklikat na úřední desku, v sekci aktualit na stránkách obce toto nehledejte. Pravidla moštování jsou důležitější aktualitou. Po tom co obec vyvěsí informaci na úřední desce a splní zákonem danou povinnost, máte 10 dní k vyjádření připomínek, jinak máte smůlu.

Proto považuji za nutné informovat o tom, že na úřední desce obce bylo zveřejněno zahájení stavebního řízení

Evid.č. 144/2014: Oznámení o zahájení staveb. řízení “Revitalizace ploch Šídlovec – Šrobárova-V. Huga, O.-Hrabová, SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy”

Doporučuji všem, kterých se tato stavba týká, popřípadě mají k danému projektu připomínky, odkazovaný dokument prostudovat a případné připomínky na obec včas doručit, zbývá již jen pár dní.

Jenom takto lze předejít budoucím bojům s větrnými mlýny, které svádí kupříkladu paní Tomisová ohledně revitalizace vnitrobloku na Šídlovci, což již dostalo prostor nejen na Hrabova.info, ale také v České televizi a dalších médiích.

Jinak co se týče zaměstnanců úřadu, nelze samozřejmě paušalizovat, na úvodním jednání nevystupovali všichni. Tento dojem ve mne zanechal především tajemník úřadu pan Strniště.

Jeden komentář

  1. Milan Slíva jr. říká:

    Dne 9.12.2014 bylo vydáno k tomuto řízení stavební povolení. Dle stavebního povolení se v příslušné lhůtě nikdo z dotčených ke stavebnímu řízení nevyjádřil.

[email protected] [email protected]