Fotky: Revitalizace vnitrobloku

Příspěvek na zastupitelstvu MO 8.10.2014:

Vážení zastupitelé,

jmenuji se Šárka Tomisová a jsem obyvatelkou městského obvodu O-Hrabová – Kuchyňkovy kolonie. Nejsem místní rodačka. Do této obce jsem se přistěhovala před 17 lety, necelý týden před 100-letou povodní v r. 1997. Již při mé první návštěvě jsem se do této lokality doslova zamilovala a bylo mým velkým přáním zde bydlet.

Bohužel nejenom já a spoluobčané našeho vnitrobloku, ale i obyvatelé okolních domů máme pocit, že schváleným stavebním rozhodnutím, ne na revitalizaci vnitrobloku na ul. Viktora Huga, Šídlovecká, Obchodní a Příborská, ale na vybudování parkovacích zón, dojde k nevratnému poškození historické části této obce zvané Šídlovec.

Tímto bych vás chtěla požádat jménem obyvatel vnitrobloku, kteří svůj názor vyjádřili již podruhé v petici, o pozastavení stavebních prací a přezkoumání všech následků, která stavbou parkoviště vzniknou.

Pro Vaši představu:
Náš vnitroblok je uzavřený prostor tvořen spojenými bytovými domy o výšce třech nadzemních podlaží a pouze jedním vjezdem do prostoru vnitrobloku o šířce cca 5 metrů. Okolí těchto domů je lemováno celkem rušnými komunikacemi v bezprostřední blízkosti. Z tohoto důvodu má většina obyvatel okna ložnic a dětských pokojů právě do vnitrobloku Ordinace praktického a dětského lékařem, která jsou součástí vnitrobloku, mají okna čekáren také do prostoru vnitrobloku. Taktéž naše rehabilitační středisko má okna do vnitrobloku. Celá lokalita je doslova obemknuta haldou bývalých Vítkovic, rychlostní komunikací R56 spojující F-M a Ostravu (výpadovka na Beskydy), spalovnou komunálního odpadu (OZO), průmyslovou zónou a lokálními topeništi. Celý prostor vnitrobloku je navíc pod úrovní okolního terénu, což má za následek, že veškeré znečištění, a to nejen v době inverze, se zde drží nejdéle. Již po generaci jsou součástí tohoto prostoru zahrádky, kterými nejen obohacujeme naše stoly vlastnoručně vypěstovanými plody, ale také vytváříme důležitý estetický prvek, nejen pro nás v době odpočinku a relaxace. A umělci si to zde chodí fotit – poslední fotografie, viz. předešlý email, adresovaný mnou, z carmen.melicharove (moje soukromá adresa), Vám všem zastupitelům, dne 6.10.2014, kdy se zde začalo, proti naši Vůli kopat.

Obáváme se, přestože bylo k našim připomínkám po první petici v listopadu 2012 částečně přihlédnuto již v první fázi projektu, že:
– Vybudováním parkovacích zón v tomto uzavřeném prostoru dojde k výraznému zhoršení kvality již dost znečištěného Ostravského vzduchu.
– Jelikož se jedná o uzavřený prostor, že dojde k razantnímu zhoršení kvality bydlení z důvodu nárůstu hluku s ozvěnou a ostatními negativními vlivy způsobenými startujícími a projíždějícími vozidly, což dokazuje i hluk při pravidelném svozu domovního odpadu.
– Dojde k většímu vzniku černých skládek u kontejnerů na odpad. Nepotřebný nábytek, spotřebiče, odstavená a rozebrané vozidla, odložený lidmi, kteří ani nejsou obyvateli naší obce.
– Zmenšením plochy pro přirozený vsak dešťové vody dojde k většímu rozbahnění travnatých ploch, již teď máme podmáčené sklepy a bylo by to ještě horší.
– Jelikož je celý prostor vnitrobloku pod úrovní okolního terénu, že v případě přívalových dešťů a lokálních záplav dojde k nevratné kontaminaci okolní půdy zdraví škodlivými látkami, což bude mít za následek likvidaci našich zahrádek.

Na základě těchto argumentů, Vás, vážení zastupitelé, chci jménem drtivé většiny občanů této lokality požádat o:
– zastavení stavebních prací na tomto projektu, které by dle našeho názoru, měly za následek nevratné poškození této lokality
– abychom společnými silami navrhli vhodné zóny pro parkování v místech s minimálním negativním vlivem nejen na zdraví obyvatel, ale která budou současně ke prospěchu nejen obyvatelům celé lokality, zdravotnímu středisku, drobným živnostníkům naší malé obce ale i početným návštěvníkům rekreační zóny Ostravice, kteří se již nyní stali naší součástí
– zachování našeho vnitrobloku (říkáme mu dvorek), jako relaxační zóny nejen pro nás a naše děti, ale i pro všechny obyvatele okolí a města.


Fotky z vnitrobloku – zde.

Reportáž  z Událostí v regionech (Ostrava) – zde.
Další dokumenty:
Petice občanů vnitrobloku
Podpisový arch
STOP devastaci dvora
Upravené vysvětlení – poslední verze
Odpověď starosty

Foto, autorka textu: Šárka Tomisová
Bez korektury.

Štítky: ,

4 Komentáře

  1. Milan Slíva jr. říká:

    V dnešních Událostech v regionech 15.10.2014 věnován problematice příspěvek – minuta 10:51 – 13:33

    http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100031015-udalosti-v-regionech

  2. carmen říká:

    Vnitroblok obývá cca 200 obyvatel, když nepočítáme malé děti… A to je panu magistrovi málo. Proti bylo minimum obyvatel… to je fakt síla, někdo z nás asi neumí počítat…

[email protected] [email protected]