Aktualizováno: Žádost o poskytnutí informací

Dne 18.12.2014 jsem si dovolil obec (tajemníka) požádat o poskytnutí informací v rámci zákona 106/1999 Sb. Rád bych touto cestou získal vyjádření k výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly, které byl starosta povinen zaslat Odboru interniho auditu a kontroly MMO.

Změny po zveřejnění jsou označeny červeně.

O  interním auditu již na Hrabová.Info bylo psáno zde.

Jako občan jsem očekával, že se výsledky auditu budou veřejně řešit nejpozději na jednání zastupitelstva dne 17.12. Ostatně výsledky auditu mohly a měly být zveřejněny či dokonce řešeny již před volbami. Na posledním jednání zastupitelstva (17.12.2014) tajemník řekl, že by se nemělo jednání zastupitelstva zdržovat (nebylo to však samozřejmě myšleno k této věci – výsledky auditu) a vybízel občany, aby neváhali zasílat dotazy na jeho emailovou adresu, případně na emailovou adresu starosty.  Dále tajemník sdělil, že sice úřad bude přes Vánoce omezen co do úředních hodin, ale každý den do 31.12. bude na obci někdo z úředníků. Pan tajemník za sebe oznámil, že minimálně do 30. prosince bude normálně pracovat – “Já za sebe můžu říct, že minimálně do 30. prosince tady jsem.” a proto jsem níže uvedenou žádost zaslal na jeho emailovou adresu i adresu elektronické podatelny.

Pan Slavík v minulosti na svém blogu často zmiňoval, že tento zákon není u nás v obci dodržován, proto chci touto cestou apelovat na veřejný dohled nás občanů. Obec má sice stále ještě několik málo dnů na zaslání vyjádření, ale přijde mi nešťastné, že některé složitější žádosti jsou vyřízeny ihned (jak tajemník prezentoval na zastupitelstvu) a takto triviální (přeposlání již existujícího vyjádření) se odkládá. Nezbývá než si to vysvětlit tak, že v těchto dnech má úřad/tajemník spoustu jiné práce a to je pochopitelně dost možné.

Zaslaná žádost

Komu: tajemník, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Radomír Orkáč
Datum narození : xx.xx.xxx
Adresa bydliště : ———————, Ostrava – Hrabová, 720 00
Elektronická adresa pro doručování: ———————
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Věc: přeposlání dokumentu-vyjádření o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly

Dobry den, pane tajemniku.

Chtel bych Vas touto cestou pozadat o zaslani vyjadreni, ktere byl starosta povinen zaslat Odboru interniho auditu a kontroly MMO ve veci projednani vysledku hodnoceni primerenosti a ucinnosti systemu financni kontroly ze dne 12.9.2014.

Dekuji za spolupraci.

S pozdravem, Orkac


Ještě dnes (30.12. ve 12:19), čili v souladu se z. 106/1999 sb., mi byla přeposlána panem tajemníkem níže uvedená citace.

Citace z dopisu MMO:
Zjištěné nedostatky a kontrolní zjištění v oblasti inventarizace, evidence majetku, účetnictví, pokladních operací, objednávek a smluvních vztahů byly jednotlivě projednány s odpovědnými pracovníky odborů městského obvodu Hrabová, byl vyhotoven zápis a přijata opatření k jejich nápravě a odstranění.

Některé zjištěné nedostatky a kontrolní zjištění již byly odstraněny. Týká se to např. oblasti objednávek, které byly doplněny o cenové nabídky a provedení předběžné řídící kontroly, interních předpisů (Směrnice o evidenci majetku a Směrnice pro nakládání s finančními prostředky a postupy v účetnictví), které byly opraveny, novelizovány a předloženy ke schválení RMOb Hrabová. Na dodavatelských fakturách, kde tento údaj chyběl, byly doplněny odkazy na objednávku nebo smlouvu a dodavatelé, kteří nesprávně označovali MOb, byli upozorněni na uvedené nedostatky. V oblasti účetnictví došlo k přeúčtování chybně zaúčtovaných účetních operací. Další zjištěné nedostatky budou odstraněny průběžně, nejpozději do 31.12.2014.

Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2014 vzala Rada městského obvodu Hrabová usnesením číslo 94/2211.) dne 17.9.2014.

Jeden komentář

 1. carmen říká:

  Faktická poznámka a …

  Poselství pro Úřad městského obvodu Hrabová do roku 2015

  Termín na odstranění nedostatků, dle usnesení rady číslo 94/2211, ze dne 17.9.2014. byl k 30.9.2014, viz. níže, ne k 31.12.2014.

  Postihy za nedodržení termínu?

  Komu napsat dotaz?
  No… tajemníkovi asi ne…

  Toto je samozřejmě svým způsobem banalita, ale mám důvodnou obavu, že stejným způsobem se bude řešit bod 3/50 ze zasedání rady ze dne 10.12.2014, který na zastupitelstvu nebyl schválen a nikde o tom ani zmínka…

  94/2211.) Rada městského obvodu Hrabová

  bere na vědomí

  předloženou Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2014 ze dne 12.9.2014, zpracovanou odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy

  a ukládá

  vedoucí odboru financí a správy majetku přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
  z.: J. Ziobrová
  t.: do 30.9.2014

  Hoši… protože v radě žádná žena není… přestaňte už nás prosím do budoucna oblbovat.

  Začínáme si Vás konečně všímat a věčná škoda, že jsme to neudělali již dříve…

  Ale nikdy není pozdě … tak se snažte makat ve prospěch obecního blaha a možná nás to, ale neslibuji, naštvaní jsme dost, brzy přestane bavit :-)))

[email protected] [email protected]