Lávka u Starého splavu

Jednou z programových priorit, kterou ČSSD v minulém období prosazovala a v rámci omezených možností opozice prosazuje i nadále, je umožnění přechodu občanů a přejezdu na jízdních kolech přes Ostravici po lávce vybudované pro potrubí Biocelu nacházející se u Starého splavu, tedy v blízkosti statku na jižním konci Hrabové.

Smyslem je především to, aby občané Hrabové nemuseli při cyklistických výletech po cyklostezce směrem na Beskydy jezdit po vratimovském mostě, který je úzký a je na něm silný automobilový provoz. Neméně důležitý je význam lávky také v tom, že odlehčí velmi přetíženému úseku cyklostezky od šídlovecké lávky právě po Starý splav, kde díky hustému provozu cyklistů (který v příštím roce ještě zesílí, neboť již je v provozu celý úsek až po centrum města), jezdců na kolečkových bruslích a procházejících se občanů např. s kočárky dochází za příznivého počasí k četným kolizním situacím. Možnost využití lávky také umožní pestřejší plánování cyklistických výletů občanů celé jižní části Ostravy, protože lávka navazuje na cyklistickou stezku od Staré a Nové Bělé i na cyklistickou stezku vedenou po Domovské. I pěší na svých procházkách určitě uvítají možnost jít část výletu po jednom břehu a vracet se po břehu druhém.

V uplynulém volebním období se podařilo zásadně přepracovat projekt, čímž se stavba zlevnila a také snížila výška doplněné přechodové části, protože nově bude po stranách lávky, zatímco podle původního projektu byla až nad potrubím. Podařilo se dokonce dosáhnout konsensu se subjekty, se kterými musel být projekt projednán, že mohou být instalovány nájezdové rampy, když určitou dobu reálně hrozilo, že budou povoleny pouze schody. A především se podařilo uzavřít smlouvu, podle které budou náklady na stavbu rozloženy rovným dílem mezi tři partnery – městský obvod Hrabová, statutární město Ostravu a město Vratimov.

Věřím, že nové vedení obce stavbu dokáže dovést k realizaci.

Jan Dvořák, předseda MO ČSSD Ostrava – Hrabová

Štítky: , ,

3 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Lávka přes Ostravici v prostoru Starého splavu bude určitě přínosem pro ty, kteří budou mít potřebu se v těchto místech přepravit z jedné strany řeky na stranu druhou. Problém vidím v tom, že není a asi brzy nebude napojení této lávky na komunikaci směrem ke Statku a dále pak kolem Pilíků do Nové Bělé.
  Dnešní cesta kolem odlehčovacího kanálu po jeho levé straně je soukromá cesta firmy Equicentrum a majitelé cesty zde nepřipustí pohyb soukromých osob s poukazováním na možnost kolize se zemědělskými stroji nebo se zvířaty.
  Komunikace na druhé straně kanálu je obslužnou komunikací Povodí Odry a není pro cyklisty vhodná. Komunikace od Statku do Nové Bělé kolem Pilíků je ve špatném stavu včetně úseku, který je ve správě městského obvodu Hrabová. Také dnešní cesta od mostu do prostoru buducí lávky po levé straně řeky je obslužnou komunikací Povodí Odry a pro jízdu na kole dosti nevhodná. V každém případě bych raději používal perfektní cyklostezsku na vratimovské straně Ostravice a těch několik desítek metrů přes most bych absolvoval po komunikaci pro pěší vedle kola.
  Doporučuji před konečným rozhodnutím o stavbě lávky tyto okolnosti důkladně zvážit.

 2. Dobrý den,

  chci se zeptat a jak bude lávka fungovat po realizaci jižní tangenty, která je nanesená v ÚP a která se má následně rozšiřovat na 4 jizdní pruhy? Nezdá se mi to bezpečné řešení do budoucna pro cyklisty, možná si to jen nedokážu představit. Máte nějaký komplexní grafický návrh tohoto řešení, aby jste nám to opticky přiblížil.

  Je třeba zvážit, zda lávka nebude komplikací pro plánovaný obchvat obce.

 3. Jan Dvořák říká:

  Chci stručně reagovat na předchozí komentáře.
  Je pravdou, že majitelé cesty vpravo od odlehčovacího kanálu nechtěli dát souhlas k tomu, aby zde vedla oficiální cyklostezka, na druhé straně tato cesta je pro cyklisty velmi dobře sjízdná a osobně jsem zde žádnou kolizi nezažil (resp. nepotkal vůbec nikoho). Věřím, že majitelé Equicentra nebudou ani v budoucnu bránit pohybu cyklistů po této komunikaci. Jako krizový scénář je připraveno řešení využít vyprojektovanou in-line dráhu po levobřežní hrázi, napojit ji na účelovou komunikaci OKD na území Paskova a vybudovat několik desítek metrů rozšíření ulice Paskovské v úseku, kde je komunikace užší a chybí odstavné pruhy pro bezpečný pohyb cyklistů.
  Napojení na Novou Bělou není sice zrovna vhodné v trase žluté turistické značky kolem Pilíků (i když pro horské kolo také sjízdné), ale lze využít již vyznačené cyklotrasy přes ulici K Pilíkům. Její stav opravdu není ideální a již v minulém volebním období byla diskutována možnost úpravy jejího povrchu.
  Úprava lávky u Starého splavu ani přístupové komunikace k ní nejsou v žádné kolizi s Jižní tangentou, protože celá stavba úprav lávky se prakticky odehrává mezi hrázemi, zatímco Jižní tangenta vede mimo inundační území. Křížení Jižní tangenty se stávající komunikací podél odlehčovacího kanálu by musel projektant Jižní tangenty každopádně řešit i při dnešním stavu.

[email protected] [email protected]