ČSSD: otevřený dopis starostovi

Vážený pane starosto,

považuji za potřebné vést diskuzi o změně podoby Hrabovských listů, protože jejich stávající stav je nevyhovující z více důvodů, a svolání semináře pro zastupitele městského obvodu považuji za vhodnou formu této diskuze. Chci Vás však tímto vyzvat, aby na tento seminář měli přístup i občané Hrabové, kteří nejsou zastupiteli a také by chtěli říct svůj názor na podobu Hrabovských listů, neboť obecní zpravodaj má sloužit jako zdroj informací pro ně. Osobně znám vícero občanů, kteří by byli platnými účastníky této diskuze a proto Vás chci také vyzvat, aby konání tohoto semináře bylo zveřejněno minimálně na webových stránkách městského obvodu a všichni občané, kteří budou mít zájem, se mohli této diskuze zúčastnit. Tento dopis je otevřený, tzn. je určen na vědomí i občanům Hrabové.

Věřím, že mé žádosti vyhovíte.

S pozdravem

Ing. Jan Dvořák

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]