Změna: zápis č. 7

Zápis č. 7
z jednání místní organizace Změny pro Ostravu v Hrabové,
konaného dne 10. 2. 2015 v Hrabové

Přítomni:

Miroslav Houžvička, Stanislav Holiš, Martin Dlouhý, Vladislava Kopitzová

Host:

Petr Harvánek

Návrh programu:

  1. Informace ze zasedání předsednictva hnutí Změna
  2. Webová stránka Změny pro Ostravu – její plnění
  3. Čadíkův Kinematograf – úhrada 1 představení
  4. Předložení požadavku – umístění radaru v obci
  5. Čapí hnízdo – zajištění opravy prostřednictvím Moravskoslezského krajského úřadu
  6. Finanční výbor – činnost

Ad 1) P. Harvánek informoval o připravované činnosti hnutí Změna v oblasti čistoty ovzduší.
Ad 2) P. Harvánek nabídl k dispozici zveřejňování činnosti Změny Hrabová na webových stránkách Změny Ostrava. Příspěvky z činnosti Změny Hrabová bude zasílat p. Holiš a p. Houžvička.

Ad 3) Čadíkův kinematograf – 1 ze 4 představení uhradí Změna Hrabová ze svých finančních prostředků. P. Harvánek zašle e-mailem, způsob úhrady. P. Kopitzová zjistí možnost fakturace jednotlivých představení na 4 různé subjekty.

Ad 4) P. Holiš předloží předsedovi Komise výstavby požadavek na projednání umístění radaru na ul. Paskovská v obci Hrabová v radě městského obvodu.

Ad 5) P. Holiš ověří možnost zajištění opravy čapího hnízda, umístěného v obci, prostřednictvím Úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Ad 6) Na návrh hnutí Změna se sešly členky finančního výboru k situaci ÚMO uvedené v médiích, zpracovaly podklady a předložily je dne 9. 2. 2015 na schůzce Finančního výboru. Zápis z tohoto jednání bude předložen na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.

Příští schůzka: 10. 3. 2015 v 18.00 hod.

Zapsala: Vladislava Kopitzová

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]