Pozvání na 3. zasedání Zastupitelstva

Pozvání na 3. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
které se koná dne 16.3. 2015 v 17.00 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4,
Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

 1. Úprava rozpočtu statutárního města Ostravy městského obvodu Hrabová k 31.3. 2015.
 2. Podání žádosti a bezúplatný převod části pozemku parc.č. 184/13, v k.ú. Hrabová, za účelem realizace stavby zpevněné plochy v rámci stavby „Oprava místní komunikace Pod Břehy včetně plochy před sklenářstvím, Ostrava-Hrabová”.
 3. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2584/17 a 2584/18, ul. Paskovská v k.ú. Hrabová.
 4. Uzavření darovací smlouvy na komunikaci vybudovanou na pozemcích parc.č. 1982, 2008/4, 198812, 1988/1 a 1989/1 v k.ú. Hrabová.
 5. Prodej pozemku parc. č. 993/2, křižovatka ul. Paskovská x Šurova v k.ú. Hrabová.
 6. Prodej části pozemku parc. č. 687/2, křižovatka ul. Domovská x Na Konečné v k.ú. Hrabová.
 7. Přijetí daru pozemku parc. č. 713/15, křižovatka ul. Perunova x Nešverova v k.ú. Hrabová.
 8. Uzavření darovací smlouvy se sdružením TJ SOKOL Hrabová, Ostrava se sídlem Paskovská 209, Ostrava – Hrabová, na poskytnutí peněžitého daru, účelově určeného na činnost sportovních oddílů v roce 2015.
 9. Uzavření smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace s Knihovnou města Ostravy, p.o., určené k nákupu nových knih a časopisů pro pobočku v Ostravě – Hrabové.
 10. Uzavření darovací smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů Hrabová, určená na činnost oddílu mladých hasičů a dorostu při SDH Hrabová pro rok 2015.
 11. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
 12. Informace o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 2.-3. zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
 13. Různé.

V Ostravě – Hrabové dne 19. 2. 2015

Mgr. Rostislav Naď
starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

Jeden komentář

 1. carmen říká:

  Pozvání na 3.jednání zastupitelstva
  bylo úřadem vyvěšeno mezi 3-4. březnem na místních rozpadajících se dřevěných tabulích.

  Nicméně na náměstí před tržnicí je již dnes toto pozvání prakticky překryto zápisem do mateřské školy.

  ÚMYSL nebo náhoda ?!?

  Foto zašlu do březnového kola soutěže pod názvem
  “Ruka ruku myje, zpráva zprávu kryje.”

[email protected] [email protected]