Aktualizováno: Další vývoj revitalizace vnitrobloku

Počátkem týdne se začaly Hrabovou šířit zvěsti, že byla dokončena revitalizace vnitrobloku na Šídlovci, respektive byla zkolaudována stavba. Je to skutečně pravda? Jaká je celková výše smluvní pokuty?

Po vypublikování článku obdržela redakce Hrabová.Info srovnávací fotky, které v tomto článku původně nebyly.

Problematika vnitrobloku již byla na Hrabová.Info řešena několikrát, naposledy v příspěvku – Revitalizace vnitrobloku očima běžného občana. Smlouva o dílo je veřejně dostupná v seznamu veřejných zakázek.V žádném článku však nebylo zveřejněno starostovo vyjádření k podnětu proti stavbě ze dne 3.10.2014, které mimo jiné uvádí i následující: Stavbou nedojde k dotčení občany upravovaných ploch. zahrádek. Fotky původních a “nedotčených” zahrádek jsou zde:

 

V pondělí 16.3.2015 uběhne půl roku od schválení fy ELSPOL spol. s r.o. původním zastupitelstvem Hrabové na revitalizaci vnitrobloku (17.9.2014). Od začátku revitalizace (30.9.2014) uběhlo pět a půl měsíce, stavba měla být dokončena a předána po 11 týdnech (16.12.2014).

RMOb Hrabová (Mgr. Naď, Trávníček, Lyčka, Pospěch, Balušek) souhlasila dne 10.12.2014 s uzavřením dodatku prodlužující termín stavby a doporučila Zastupitelstvu rozhodnout o uzavření. Usnesení nebylo na jednání Zastupitelstva dne 17.12.2014 přijato.

Začátkem tohoto týdne jsem se dozvěděl, že revitalizace vnitrobloku na Šídlovci měla být údajně dokončena, respektive stavba měla být pravděpodobně s výhradami zkolaudována. Na žádost o poskytnutí informací, podanou v úterý 3.3. v 06:59 hod. dle zákona č. 106/1999 sb., mi nebylo prozatím odpovězeno.


Komu: Svatava Králová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Radomír Orkáč
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
 
Dobrý den,
poprosil bych Vás o poskytnutí informací ohledně dokončení revitalizace vnitrobloku.
 1. Byla již stavba kolaudována? Pokud ano, tak kdy a kdo byl přítomen.
 2. Byly sepsány nějaké výhrady, jaké?
 3. Bylo-li již dílo převzato, napište mi, prosím datum převzetí.
 4. Jak vysoká byla stanovena/vyčíslena smluvní pokuta (ve smlouvě bylo 20 000,- za každý den z prodlení)?
 5. Naskakuje stále ještě smluvní pokuta z prodlení nedokončení stavby?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem, Orkáč
Pozn.: V zaslané žádosti nebyl uveden termín “smluvní pokuta”, ale “penále”. Chybu jsem si uvědomil až po odeslání žádosti. Zde v příspěvku je text opraven.

Jak je to tedy s celkovou výší smluvní pokuty, která byla stanovena ve smlouvě na 20 000,- Kč za den? Podle občanů, kteří ve vnitrobloku žijí, se stále na stavbě vesele pracuje – “Občas se pracuje, cca ½ dne týdně v počtu tak dvou pracovníků”. Proto pokud správně počítám, pak zítra uběhne přesně 90 dnů (17.12. – 16.3.) od sjednaného termínu dokončení stavby – 90 dnů x 20 000,- Kč = 1 800 000,- Kč. Spekuluje se, že investor bude požadovat smluvní pokutu za pouchých 6 dnů, čili směšných 120 000,- Kč! Zda-li to je smutný fakt nebo nepravda se dozvíme pravděpodobně na zítřejším jednání Zastupitelstva.

Ve skutečnosti se nemůže jednat o 90 dnů, protože např. přes Vánoce bylo úřadem dojednáno přerušení prací, které však nebylo v některých dnech dodrženo – díky nepovolenému využití těžké techniky. Dále nevím, jak by měly být posuzovány dny, které neumožňovaly využití techniky z důvodu klimatických podmínek. Je docela možné, že se i tyto dny do prodlení počítají, protože do prodlení se dostala firma díky prokazatelné nečinnosti.
DSCN0946
Ve vnitrobloku se pracovalo i v sobotu 14.3.

Srovnání revitalizace našeho vnitrobloku s jiným projektem

V Ostravě měla společnost ELSPOL spol. s r.o. v dané době ještě jednu obdobnou zakázku. Dovolte mi zakázku, respektive její cenu, termíny a dokončení srovnat s revitalizací vnitrobloku na Šídlovci.

Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga

Cena: 2 701 444,80 Kč
Termín zahájení stavby: 09/2014
Termín ukončení stavby: 11 týdnů od předáni staveniště
Ternín ukončení stavby může být prodloužený:

 • zhotovitel přeruší práce na díle, v případě, že o to objednatel požádá,
 • vlivem povětrnostních podmínek, vyžadá si to nutnost dodrženi technologických postupů přovádění prací, tak aby byla garantována jakost díla. Na takovouto případně vzniklou skutečnost má dodavatel povinnost zadavatele upozonit a po projednání a odsouhlasení se zadavatelem, stanoví další postup prací.

Rekonstrukce vnitrobloku Hrušovská – Sadová

Cena: 2 612 876, 35 Kč
Termín zahájení stavby: 09/2014
Termín ukončení stavby: 40 kalendářních dnů od převzetí staveniště
Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Přerušení revitalizace není důvodem ke změně smlouvy za předpoladu dodržení celkové délky doby.

Ing. Jana Pondělíčková, tisková mluvčí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, informovala veřejnost o blížícím se konci rekonstrukce vnitrobloku v Moravské Ostravě v článku Moravskoslezského deníku – Chaotické parkování ve dvoře vyřeší až jeho rekonstrukce. Paní Ing. Pondělíčkovou jsem požádal, aby mi napsala něco více o samotné stavební akci a společnosti ELSPOL spol. s r.o. Tisková mluvčí mi přeposlala vyjádření od vedoucího odboru investic a místního hospodářství Ing. Jiřího Vozňáka:

Dodatek sepsán na prodloužení termínu nebyl. Práce nad rámec termínu díla byly z části způsobeny nepřízní počasí během stavby (tzn. stavby byla přerušena a nedochází k prodlení) zbývající část dní nad rámec termínu zhotovení pak byla dle smluvních podmínek sankcionována.

Zajímavé jsou i reakce pod článkem Chaotické parkování ve dvoře vyřeší až jeho rekonstrukce, které jsou podobné těm od našich občanů v Hrabové.

Jozin: Vypadá to, že aby dodavatel dodržel tak jednoduchou věc jako termín, je nutné s ním jednat!!!! Uvídíme v sobotu!!!

Michal: Tak tento článek celkem pobavil a hlavně informace, že se snaží jednat se zhotovitelem tak, aby byl termín dodržen. 🙂 Podle plánku, který je u této stavby vylepen jsou tak v 1/3 teprve za cca 3 týdny práce. Jestli ten zbytek chtějí stihnout za týden, tak to jsem opravdu zvědav. Denně na ně vidím z okna a většinou co dělníky zahlédnu, tak buďto mají cigaretovou pauzu a nebo svačí či se radí, zda je vhodné dlažební kostku položit z levé nebo pravé strany. Myslím, že pánové z Elspolu mají opravdu co dělat 🙂


Težko spekulovat, jestli si společnost nabrala tolik zakázek, že je nestihá realizovat. Je dobře, že se naší opozici v Zastupitelstvu podařilo zabránit schválení dodatku, který by společnosti posunul konečný termín dokončení prací na revitalizaci vnitrobloku Šídlovce. Bylo to ale k něčemu?

Štítky:

2 Komentáře

 1. carmen říká:

  Chování úřadu Hrabová, neschopnost sebereflexe, prosazování vlastních zájmů, nedostatek úcty k obecnímu majetku, svěřeného do jeho rukou lze komentovat slovy, které jsem zkopírovala z debaty o politických trafikách úplatných pseudoposlanců Tluchoře, Šnajdra a Fuksy.

  Velmi trefné a obecné…

  Josef Dvořák, Nový Jičín
  Pátek, 27. března 2015, 19:07:12 |
  Souhlasím |
  Nesouhlasím |
  +5

  P.BRANKA.Portsmounth-zdravím Vás z Beskyd-buďte rád,že jste dostal rozum a včas “vzal roha” z téhle politiky vytvořeného morálního,právního,politického,mafiánského chléva-tenhle záměrně vytvořený humus je dokonale vypracovaný a neprůstřelný-obyčejného bezdomovce ,který “čmajzne” v sámošce krabicoivé víno,nebo lahváče,dokážou soudci teatrálně potrestat,nakreslíte-li politickému šmejdovi tykadélka,tak máte polízaníci jaké nemívaji ani pouliční loupežníci – ale když mazánkove,političti křiváci udělají “boudu” za miliony-,podrazácky “trafikaobchod”,tak to v nejlepším případě,kdy se “soudce” ošívá jako kočka plná klíšťat prohlási že-“je to sice nemorálni,ale není to trestné”-a výsledkem je vysmátej a obvinění zbavený politik a v závěsu za ním jdoucí jeho vyhihňaný a spokojený “právnik”-rozumně rozdělené “všimné” vždy udělá radost obdarovaným i dárci,cenzore,opisují pouze médii popisované skutečnosti—a kolik humbuku kolem této kauzy bylo-vidíme že zbytečně a ještě “calujeme”-všichni.

  Měli bychom to změnit…

[email protected] [email protected]