Video: 4. zasedání Zastupitelstva (část 1.)

První část audiovizuálního záznamu ze zasedání Zastupitelstva konaného dne 1.4.2015. První část jednání (délka 1 hod. 42 minut) zahrnuje:

 • 00:00:00 – 00:01:45
  • Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení předchozího zápisu.
 • 00:01:45 – 00:03:30
  • Schválení programu.
 • 00:03:30 – 00:05:18
  • Uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene k části pozemku parc.č. 2584/6 v k.ú. Hrabová za účelem uložení a provozování vedení veřejného osvětlení realizovaného v rámci stavby „Stavební úpravy AZ Bělská vč. výstavby chodníku, Ostrava-Hrabová“.
 • 00:05:18 – 01:41:54
  • Revitalizace vnitrobloku OD ul. Přiborská, Obchodní, Šidlovecká, V. Huga, Ostrava-Hrabová.

 

 

Štítky: , ,

Jeden komentář

 1. novy vitr říká:

  Hrabovský bestseller (1. část),

  z mimořádného zastupitelstva ohledně vnitrobloku a zvýšení odměn
  (o těch se bude jednat v druhé části záznamu),
  jsem si musel pustit několikrát, protože jsem nevěřil svým uším.

  Jak příznačné, že se konalo právě 1.4., bohužel to, co tam zaznělo, nebyl aprílový žertík, ale těžce uvěřitelná skutečnost.

  Milá opozice, máte to opravdu těžké, ale bojujte dál a nenechte se otrávit a zlomit. Je to běh na dlouhou trať

  za Hrabovou krásnější a hlavně slušnější.

[email protected] [email protected]